Investigation of Consumer Perceptions towards McDonald's and Burger King with Social Network Analysis


ÇİLİNGİR ÜK Z., DOĞAN S.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.7, no.2, pp.918-936, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Brand image is one of the important issues in marketing literature. However, there are few researches that examine the issue of brand image using Social Network Analysis. In this context, the aim of the research is to reveal the images of McDonald's and Burger King, the two leading brands in the fast food sector, by means of Social Network Analysis based on the unconscious and subconscious connotations of the students seen as the target audience. According to the results obtained from the analysis of the Burger King of meat, fire, call you, fast service, ice-tea and mayonnaise, while McDonald ices brand-specific Mac Mac, M letter and McDonald’s has been identified as a slogan. According to this result, it is thought that the focus of the brands on these specific associations will contribute to the differentiation and strengthening of brand positions.
Marka imajı, pazarlama literatürünün önemli konularından biridir. Ancak marka imajıkonusunu Sosyal Ağ Analizi kullanarak inceleyen araştırmaların sayısı azdır. Bu kapsamdaaraştırmanın amacı fast food sektöründe lider iki marka olan McDonald’s ve Burger King’inimajlarını, hedef kitlesi olarak görülen öğrencilerin bilinçaltı ve bilinçüstü çağrışımlarındanyola çıkarak, Sosyal Ağ Analizi ile ortaya koymaktır. Analizden elde edilen sonuçlara göreBurger King’e özgü çağrışımlar at eti, ateş seni çağırıyor, hızlı servis, ice-tea ve mayoneziken, McDonald’s markasına özgü olanlar Big Mac, M harfi ve McDonald’s gibisi yoksloganı olarak tespit edilmiştir. Bu sonuca göre markaların kendilerine has olan buçağrışımlara odaklanmalarının, marka konumlarının farklılaşmasına ve güçlendirmelerinekatkı sağlayacağı düşünülmektedir.