The effects of perforated and standard plastic covering materials and mulching on the growt and early yield of cucumber grown in low plastic tunnels


UZUN S., PEKŞEN A., ALAN R.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), vol.14, no.3, pp.166-179, 1999 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study was carried out for determination of the effects of perforated and standard plastic covering materials and different mulching materials, namely, transparent plastic and straw mulches, on the growth and early yield of cucumber. Cvs. Çengelköy and Hylares F1 were used in the study. Plastic films with 40 or 80 m2 perforations and standard covering plastic were used as covering materials and transparent plastic films and straw were used as mulching materials for low plastic tunnels. The highest early yield was obtained from the plastic grown in low plastic tunnels covered with the plastic with a perforator of 40 per square meter and combined with plastic mulch for Cv. Çengelköy while Cv. Hylares grown in low plastic tunnels with 40 perforations per square meter and straw mulch gave the highest value. In general, the convenient results were obtained from combinations with 80 perforations per square meter for Hylares in terms of plant height increase rate while 40 perforations per square meter gave the better results for Cv. Çengelköy . The number of plants with disease symptom were higher in plants grown with standard plastic covering materials than those of plants grown with perforated plastic film.
Bu çalışma Samsun ekolojik koşullarında alçak plastik tünellerde uygulanacak delikli ve deliksiz örtü materyalleri ile şeffaf plastik ve saman malç uygulamasının hıyarda bitki büyümesi ve erkenci verim üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Denemede Çengelköy ve Hylares F1 çeşitleri kullanılmıştır. Alçak tünellerde deliksiz (normal), m2'ye 40 ve 80 delikli plastik örtü materyali ile şeffaf plastik, saman malç ve malçsız uygulama kombinasyonları denenmiştir. Sonuç olarak Çengelköy çeşidinde en yüksek erkenci verim m2lye 40 delikli plastik örtü ve malç uygulamasından, Hylares çeşidinde ise m2lye 40 delikli malçsız uygulamasından elde edilmiştir. Genel olarak bitki boylanma hızı bakımından Hylares için m2'ye 80 delikli uygulamaların tamamı diğer kombinasyonlara göre daha iyi sonuç verirken, Çengelköy çeşidinde genelde m2lye 40 delikli plastik örtü daha yüksek değerlere sahip olmuştur. Hastalıklı bitki sayısı, deliksiz plastik tünellerdeki bitkilerde diğer kombinasyonlara oranla çok önemli farklılıklar göstermiştir.