The effects of ethephon foliar spray on plant height of Narcissus cv. ‘Ice Follies’


DEMİR S., ÇELİKEL F. G.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol.33, no.3, pp.184-190, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.184-190
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, effect of ethephon as foliar spray on plant height of narcissus (Narcissus cv. ‘Ice Follies’) grown in pots were investigated. When plants were 7-10 cm tall, 0, 1000, 2000 ppm ethephon were applied foliar spray. Effect of ethephon on the time of flowering, leaf length, plant height, flower life, chlorophyll content of leaves were determined. In addition, after narcissus were grown in pots in the greenhouse arrived at the sales stage to determinate the changes that occur in the plant height, plants were taken to the laboratory which was temperature held constant at 20 °C. The shortest plant height was obtained from the 2000 ppm ethephon treatment as given soil drench. In this treatment, plant heihgt was 4.17 cm and were 69% shorter than untreated control. The lower dose of ethephon (1000 ppm) was also effective on height control with 4.45 cm plant height and 67% shorter than untreated control. Ethephon application also shortened leaf lenght and there was no difference among application for flower life. Ethephon treatments were resulted higher chlorophyll content per unit area in the leaves than untreated controls. The highest chlorophyll contetnt was obtained from the plants were treated 2000 ppm ethephon with 82.6 CCI. The effects of treatments on plant height has been preserved in conditions laboratuary (home-office), the shortest plant height was obtained from 2000 ppm ethephon treatment with 4.75 cm.
Bu çalışmada kültür çeşidi (Narcissus cv. ‘Ice Follies’) nergis çiçeğinin saksıda yetiştiriciliğinde yapraksprey yöntemi ile verilen etehphonun bitki boyu üzerine olan etkileri incelenmiştir. Serada saksılı olarakyetiştiriciliği yapılan Narcissus cv. ‘Ice Follies’ çiçeklerine bitki boyunun yaklaşık 7-10 cm olduğudönemde 0, 1000 ve 2000 ppm dozlarında ethephon uygulamaları yapraktan sprey şeklinde yapılmıştır.Yapılan bu kimyasal uygulamaların çiçeklenme zamanı, çiçek sayısı, yaprak boyu, bitki boyu, çiçekömrü ve yaprakların klorofil içeriği üzerine olan etkileri incelenmiştir. Ayrıca yapılan uygulamalarınüretim sonrası (ev-ofis) koşullardaki etkisini inceleyebilmek amacıyla, serada yetiştirilen nergisler satışaşamasına geldikleri dönemde sıcaklığı 20 °C’de olan laboratuvar ortamına alınıp burada ölçümleredevam edilmiştir. Yaprak sprey şeklinde yapılan uygulamalar neticesinde bitki boyu açısından en iyisonucu 2000 ppm ethephon uygulaması vermiş, bitki boyu 4.17 cm ile kontrole göre % 69 oranındadaha kısa olmuştur. ‘Ice Follies’ nergislerinde 1000 ppm ethephon uygulamasının da bitki boyuaçısından oldukça etkili olduğu belirlenmiş, 4.45 cm ile kontrole göre %67 oranında daha kısa bitkiboyu elde edilmiştir. Ethephon uygulamalarının yapıldığı bitkilerden daha kısa yaprak boyu eldeedildiği, çiçek ömrü açısından ise uygulamalar arasında bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıcayapraklarda birim alandaki klorofil miktarının ethephon uygulamalarının yapıldığı bitkilerde daha fazlaolduğu belirlenmiş, en yüksek klorofil içeriği 82.6 CCI ile 1000 ppm ethephon uygulamasının yapıldığıbitkilerde tespit edilmiştir. Yapılan uygulamaların üretim sonrası (ev-ofis) koşullardaki etkisi devametmiş ve en kısa bitki boyunun 4.75 cm ile 2000 ppm ethephon uygulamasından elde edildiğibelirlenmiştir.