Investigation of water and artificial saliva absorption and solubility of a silicone based soft denture liner in different pH values


SARAÇ Ş., SARAÇ D., KURT M.

Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., vol.4, no.3, pp.119-124, 2003 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 3
  • Publication Date: 2003
  • Journal Name: Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.119-124
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The aim of this study is to investigate the absorbtion and solubility of Ufi Gel P which is a silicons based soft denture liner, at different periods of time in distilled water and artificial saliva pH 4, pH 6.7. Material and Methods: In our study, silicone based soft denture liner UfiGel P was used to produce 30 discs which had 50 mm diameter and 1 mm thickness. They were stored in desiccator until had a stable weight. The artificial saliva that had pH 4 and pH 6.7 values were prepared. The discs were divided into three groups and were stored in distilled water and artificial saliva. After 1,7, 30 days the discs were weighed to get the absorption values. Then all discs were dried in desiccator and weighed to get the amount of soluble material lost. The data were statistically evaluated by using ANOVA. Results: When the absorption values were compared according to storing time, after 1 day statistically difference were found between distilled water and two artificial saliva (p< 0.001). Difference was found between all groups at the end of the 7th day (p< 0.001). Also at 30th day, artificial saliva pH 6.7 were found different from pH 4 and distilled water (p< 0.001). When the groups were evaluated from the point of solubility, artificial saliva pH 6.7 was found different from pH 4 and distilled water (p< 0.001). Conclusion: Although UfiGel P had high sorption values in distilled water than artificial saliva, it dissolved in artificial saliva pH 6.7 than pH 4 and distilled water.
Amaç: Çalışmanın amacı, pH 4 ve pH 6,7'ye sahip yapay tükürük ve distile su içerisinde silikon esaslı yumuşak astar materyali olan Ufi-Gel P'nin farklı zaman periyotlarmdaki emilim ve çözünürlüğünü incelemektir. Materyal ve Yöntem: Çalışmamızda silikon esaslı yumuşak astar materyali olan Ufi-Gel P kullanılarak 50 mm çapında ve 1mm kalınlığında 30 adet disk hazırlandı. Diskler şahit bir ağırlığa gelene kadar desikatörde bekletildi. pH 4 ve 6.7 değerlerine sahip yapay tükürükler hazırlandı. Diskler her biri 10 adet olmak üzere üç gruba ayrılarak distile su ve yapay tükürüklerde bekletildi, l ,7 ve 30 gün sonra disklerin ağırlıkları ölçüldü. 30. günün sonunda diskler tartıldıktan sonra desikatörde kurutuldu ve ağırlıkları ölçüldü. Ağırlık değerleri ile emilim ve çözünürlükler hesaplanarak tek yönlü varyans analizi ve tekrarlanan ölçümlü varyans analizi ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Zamana göre emilim değerleri karşılaştırıldığında, 1. gün sonunda distile su ile iki yapay tükürük arasında istatistiksel olarak fark bulunmuştur (p< 0.001). 7. gün sonunda elde edilen değerlerde her üç grup arasında da fark bulunmuştur (p< 0.007 j. 30. gün sonunda yapay tükürük (pH 6.7) ile yapay tükürük (pH 4) ve distile su arasında fark elde edilmiştir (p< 0.001). Gruplar çözünürlük açısından değerlendirildiğinde, yapay tükürük (pH 4) ile yapay tükürük (pH 6,7) ve yapay tükürük (pH 6,7) ile distile su arasında fark bulunmuştur (p< 0.001). Sonuç: Ufi Gel P'nin distile su içerisinde-yapay tükürüklere göre daha fazla su emdiği, buna karşın pH 6.7 yapay tükürükte, pH 4 yapay tükürüğe ve distile suya göre daha yüksek oranda çözündüğü görülmüştür.