Evaluation Of “Rafadan Tayfa” Cartoon In Terms Of National and Universal Values


ŞENTÜRK Ş., KESKİN A.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.Özel Sayı, pp.143-157, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The This research aims at evaluating a popular cartoon named “Rafadan Tayfa” in terms of national and universal values. Based on document analysis, 20 episodes were analyzed. During the analysis, a “content evaluation form” based on fundamental values of the Ministry of National Education (MEB) was used. The content is related with values and the relationship between the content and the value is pointed out with frequencies and percentage. As a result of the analysis, it can be stated that visual representation of universal values is twice as much the national values. Traditions, places, cultural heritage, national and religious holidays about national values come into prominence and helpfulness, love, respect and friendship are distinguished as universal values. Accordingly, it can be put forward that the cartoon has a significant role in producing and transmissing values..
Bu Araştırmada “Rafadan Tayfa” adlı çizgi filmin millive evrensel değerler açısından değerlendirilmesiamaçlanmıştır. Doküman incelemesine dayananaraştırmada filmin 20 bölümü incelenmiştir. Verilerinanalizinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmışolan kök değerlerden hareketle oluşturulan “içerikdeğerlendirme formu” kullanılmıştır. Filmde içeriğin ençok hangi değerlerle ilişkilendirildiği frekans ve yüzdeile sayısallaştırılarak sunulmuştur. Verilerin analizinde,evrensel değerlere ilişkin görsel sunumun millideğerlerin iki katı olduğu; milli değerlere ilişkin,gelenekler, mekanlar, kültürel miras, milli ve dinibayramlar; evrensel değerlere ilişkin, yardımseverlik,sevgi, saygı, dostluk değerlerinin ön plana çıktığı; millive evrensel kök değerlerin tamamına değinildiğigörülmüştür. Bu doğrultuda filmin değerler üretimi veaktarımı konusunda ciddi bir rol üstlendiği söylenebilir.