Current Situation and Potential of Fruit Growing in the Black Sea Region


ÖZTÜRK A., SERTTAŞ S.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.4, pp.11-20, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The Black Sea Region is fourth in terms of total agriculture production areas and it follows the Aegean Region as second in terms of fruit production areas in Turkey. The county has nearly 20 million tons of total fruit production. The Black Sea Region has 2.138.700 tons of total fruit production which corresponds to 10.7 percent of total production in area with 6.811.396 da. Fruit production in the region is mainly performed in home gardens, fruit gardens and in commercial orchards. All of the Turkey’s tea production (100.0%) and the biggest portion of hazelnut production (66.4%) are supported in the Black Sea Region. Besides these products, other fruits with higher production amount are cornelian cherry, kiwi, medlar, chestnut, walnut, mulberry, jujube, pear, persimmon and cherry. In the region, the highest decreases in production amount and production are in cornelian cherry (-81.8%) and apricot (-46.6%), while the highest increases are in walnut (63.6%) and persimmon (29.98%) during 2010-2016. The largest fruit production areas are in provinces of Ordu (31.6%) and Giresun (16.6%), the highest production quantities are in Rize (40.8%) and Trabzon (16.5%) provinces. Nut fruits have higher production amount and areas after tea production in the Black Sea Region. In this study, current situation and potential of fruit growing in the Black Sea Region were evaluated in detailed. According the data evaluated in the study, the Black Sea Region has an important potential in Turkey’s fruit growing.
Türkiye’de toplam tarım alanı bakımından 4. sırada yer alan Karadeniz Bölgesi meyve üretim alanlarıbakımından Ege Bölgesi’nden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Karadeniz Bölgesi, 6.811.396 da’lık meyveüretim alanında (%20.8) yaklaşık 20 milyon ton olan Türkiye toplam meyve üretiminin %10.7’sini (2.138.700 ton)karşılamaktadır. Bölgede meyve üretimi yaygın olarak ev bahçeleri, karışık meyve bahçeleri ve kapama bahçelerşeklinde yapılmaktadır. Türkiye çay üretiminin tamamı (%100.0), fındık üretiminin ise büyük kısmı (%66.4)Karadeniz Bölgesi’nden karşılanmaktadır. Bu ürünlerin yanında kızılcık, kivi, muşmula, kestane, ceviz, dut,hünnap, armut, Trabzon hurması ve kiraz bölgede üretim miktarı fazla olan diğer meyve türleridir. Bölgede 2010-2016 yıllarında üretim alanı ve miktarı en fazla azalan meyve türleri kızılcık (%-81.8) ve kayısı (%-46.6) olurkenen fazla artış ceviz (%63.6) ve Trabzon hurması’nda (%29.98) olmuştur. En fazla meyve üretim alanı Ordu (%31.6)ve Giresun (%16.6) illerinde, en fazla üretim ise Rize (%40.8) ve Trabzon (%16.5) illerinde gerçekleşmiştir.Karadeniz Bölgesi’nde çay’dan sonra sert kabuklu meyveler hem üretim alanı hem de üretim miktarı bakımındanen yüksek paya sahiptir. Karadeniz Bölgesi’nin meyve üretimindeki mevcut durumu ve potansiyelinin detaylıolarak ele alındığı bu çalışmada incelenen veriler ışığında Karadeniz Bölgesi’nin ülkemiz meyve yetiştiriciliğindeönemli bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir.