Geography in New Curriculum Frameworks of Elementary and Secondary School


ŞAHİN K.

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.11, no.1, pp.81-92, 2003 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2003
  • Journal Name: Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.81-92
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Social studies seeks to examine and understand communities, from the local to the global, their various heritages, and the nature of geography within them. Students acquire knowledge of key social science concepts, culture, environment, and the dynamics of geography. Also, Geography students should learn to gather, organize, analyse, and present information obtained from fieldwork in the New Curriculum for Geography This article comprise present curriculum of the elementary and secondary schools. Main aim of this paper is to examine the present curriculum of elementary and secondary schools.For this goals, it were done questionnaire to University students and searched interested reviews.In summary, in the school before University educating, present curriculum should be revised and taught in all grades, especially when preparing for ın new currıculum frameworks of elementary and secondary School.
Sosyal bilimler, dünyada yaşayan toplulukların kültürel mirasları, doğal çevre koşulları gibi pek çok konuları tümevarımsal yöntemlerle inceleyen bir bilim dalıdır. Öğrenciler bu derslerde kültür, çevre gibi sosyal bilimlerin temel kavramlarını öğrenirler. Coğrafya öğrencileri ise, yeni müfredat programlarıyla alan çalışmalarından bilgi toplamayı ve elde ettikleri mevcut bilgileri analiz etmeyi öğrenirler. Bu makalede ilk ve ortaöğretim kurumlarında mevcut Coğrafya müfredat programlarının ve haftalık ders saatlerinin incelenmesi temel alınmıştır. Bunun için üniversite öğrencilerine yazılı anket düzenlenmiştir. Ayrıca, literatür taraması yapılmıştır. Sonuç olarak, üniversite öğrenimi öncesi okullarda mevcut ders programları yeniden ele alınmasının gerekli olduğu, ayrıca ilk ve ortaöğretimin tüm sınıflarında coğrafya derslerinin “zorunlu ortak dersler” kapsamına alınmasının uygun olacağı düşüncesine varılmıştır.