Credit Use of Agricultural Producers in the Context of the Banking System and Analysis of Production Finance: The Case of Bafra


Creative Commons License

KAHRAMANOĞLU A.

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, vol.9, no.3, pp.615-620, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The main channels used in financing agriculture are Agricultural Credit Cooperatives, Public Banks, Private Banks and the manufacturer’s environment. Producers choose financing channels; they vary depending on their work experience, traditional behaviour, education level, openness to innovations, following economic developments and taking out agricultural insurance. In this study, face-to-face interviews were held with 153 agricultural manufacturers operating in Bafra, and data were collected through interviews and open-ended questions. As a result of the analysis, a significant relationship was found between the increase in the ratio of manufacturers’ education, being open to innovations and following economic developments towards private banks other than public institutions. In terms of using financing resources other than public institutions, manufacturers; While a significant relationship was determined between social security status and agricultural insurance usage levels; on the other hand, when age is evaluated with traditional behaviours, the relationship turns out to be meaningless. As the work experience of the manufacturer increases, the tendency to obtain funds from the unorganized environment increases. Effective communication channels should be established for the manufacturer to be aware of and implement innovations and to have the infrastructure to determine the financing method suitable for them. In order to ensure effective communication, agricultural enterprises should be cleansed from wrong financing practices and their financial structures should be preserved, especially by increasing public support and publications and activities.
Tarımın finansmanda kullanılan temel kanallar Tarım Kredi Kooperatifleri, Kamu Bankaları, Özel Bankalar ve Üreticinin çevresidir. Üreticiler finansman kanalları seçmesi; iş tecrübesi, geleneksel davranışlar, eğitim düzeyi, yeniliklere açık olma ve ekonomik gelişmeleri takip etmesine ve tarım sigortası yaptırmalarına bağlı olarak değişmektedir. Bu çalışmada, Bafra’da faaliyet gösteren 153 tarım üreticisiyle yüz yüze görüşmeler yapılmış, mülakat ve açık uçlu sorularla veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler sonucunda üreticilerin eğitim, yeniliklere açık olma ve ekonomik gelişmeleri takip etme oranında artışın kamu kurumlarının dışında özel bankalara yönelmesi arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Kamu kuruluşları dışında finansman kaynakları kullanılması açısından üreticilerin; sosyal güvence durumu, tarım sigortası kullanma seviyeleri ile arasında anlamlı ilişki tespit edilirken; diğer yandan yaş, geleneksel davranışları ile değerlendirildiğinde ilişki anlamsız çıkmaktadır. Üreticilerin iş tecrübesi arttıkça organize olmayan çevresinden fon sağlama eğilimi artmaktadır. Üreticilerinin hem yeniliklerden haberdar olması ve uygulaması için hem de kendilerine uygun finansmanı yöntemini belirleyecek altyapıya sahip olabilmeleri için etkin iletişim kanalları kurulması gerekmektedir. Etkin iletişimin sağlanabilmesi için özellikle kamu desteklerinin artırılması ile yapılacak yayınlar ve etkinliklerle tarım üreticileri yanlış finansman uygulamalarından arındırılmalı ve mali yapıları korunmalıdır.