Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Benlik Saygısı ve Bilişsel Çarpıtmalarının Belirlenmesi


ÖZDELİKARA A., AĞAÇDİKEN ALKAN S., ARSLAN B.

Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 2018 (Peer-Reviewed Journal)