Eğrilik Teorisi Kullanarak Regle Yüzey Tasarlamada Yeni Bir Yaklaşım


Creative Commons License

GÜLER F.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.4, pp.2200-2206, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu çalışmada küresel gösterge eğrisi tarafından üretilen regle yüzeyler için yeni bir yaklaşım elde edildi. Üreteç çatısı yardımıyla striksiyon eğrisi dayanak eğrisi olarak alınan regle yüzey araştırıldı. Regle yüzeylerin eğrilik teorisi kullanılarak striksiyon eğrisinin yüzey üzerinde geodezik eğri ve asimptotik eğri olması için teoremler verildi. Ayrıca, regle yüzeyin Gauss ve ortalama eğrilikleri ile temel formları hesaplandı. Küresel gösterge eğrisi tarafından üretilen regle yüzeye örnek verildi.