Prevalence of Vitamin B12 Deficiency among Pregnant Women in Samsun Province of Turkey


KESKİN E. Y., DEMİR B., İĞDE M., ÖKSÜZ B. G.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.39, no.4, pp.840-847, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 39 Issue: 4
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.840-847
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

Purpose: Vitamin B12 deficiency in infancy can cause severe demyelinating central nervous system disorder. Most cases are exclusively breast-fed infants born to mothers with deficient vitamin B12 stores. As maternal vitamin B12 stores are the main determinant of neonatal vitamin B12 status, we aimed to determine the vitamin B12 status of pregnant women at term in our region. Material and Methods: Serum vitamin B12, folate and plasma homocysteine concentrations in addition to routine testings were measured 1-24 hour(s) before delivery in 62 pregnant women. Besides, infants born to mothers with laboratory evidence of vitamin B12 deficiency were referred to pediatric hematology unit for evaluation. Results: Thirty-six (58.1%) women had a low serum vitamin B12 level (<200 pg/ml). The mean plasma homocysteine was found as 6.82 ± 2.38 µmol/L. Among the 36 neonates whose mothers had a low serum vitamin B12 before delivery, 20 were admitted for examination. Plasma hcy level was not available in four infants. In the remaining 16, 13 (81.3%) had both a decreased vitamin B12 level (<259 pg/ml), and an elevated homocysteine concentration (>9.99 µmol/L). All of the 20 infants examined had normal neurodevelopmental findings. Vitamin B12 supplementation resulted in normalization of vitamin B12 and homocysteine levels in all the cases. Conclusion: The frequency of neonatal vitamin B12 deficiency secondary to maternal deficiency may be higher than thought in Samsun province of Turkey. Large-scale screening studies may reveal its prevalence more accurately, and may help in taking preventive measurements more effectively.
Amaç: B12 vitamini eksikliği, süt çocukluğu döneminde ağır demiyelinizan santral sinir sistemi bozukluğuna neden olabilir. Olguların çoğu, B12 vitamini depoları yetersiz annelerden doğan ve sadece anne sütü ile beslenen bebeklerdir. Yenidoğan bebeklerde, B12 vitamini durumunun temel belirleyicisi, annenini B12 depolarıdır. Bu nedenle, çalışmamızda, bölgemizdeki term gebelerde B12 vitamini durumunu değerlendirmeyi amaçladık. Materyal ve Metod: Toplam 62 gebe kadında, doğumdan 1-24 sa önce rutin tetkiklere ek olarak serum B12, folat ve plazma homosistein değerleri ölçüldü. Ayrıca, B12 eksikliği bulgusu olan annelerin yenidoğan bebekleri değerlendirilmek üzere çocuk hematolojisi polikliniğine yönlendirildi. Bulgular: 36 (%58,1) gebe kadının serum B12 değeri düşük (<200 pg/ml) bulundu. Plazma homosistein (ortalama ± SD) 6,82 ± 2,38 µmol/L olarak hesaplandı. Annesinin serum B12 değeri doğum öncesinde düşük bulunan 36 yenidoğandan 20'si değerlendirildi. 4 bebekte plazma homosistein ölçülemedi. Kalan 16 yenidoğan bebeğin 13'ünde, düşük serum B12 (<259 pg/ml) ve yüksek plazma homosistein (>9,99 µmol/L) birlikteliği mevcuttu. Değerlendirilen 20 yenidoğanın tamamının fizik muayene bulguları normaldi. B12 replasmanı sonrasında tüm olgularda serum B12 ve plazma homosistein değerleri normal olarak bulundu. Sonuç: Samsun ve çevresindeki yenidoğanlarda, annedeki eksikliğe ikincil B12 vitamini eksikliği, düşünüldüğünden daha sık olabilir. Geniş ölçekli tarama çalışmaları ile bu durumun prevalansı daha hassas şekilde belirlenebilir ve koruyucu önlemlerin daha etkili şekilde alınması sağlanabilir.