Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Laboratuvar Tanı Yöntemlerine Genel Bakış


Bahrıkarehmı L., Yiğit S.

Black Sea Journal of Health Science, vol.4, no.1, pp.48-51, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) Bunyaviridae familyasından kene kaynaklı bir virüsün neden olduğu potansiyel olarak ölümcül bir zoonoz hastalıktır. KKKA virüsü, virüs taşıyan kenelerinin ısırmasıyla, KKKA hastaların ve enfekte hayvanların kanı veya dokuları ile temas yoluyla insanlara bulaşır. İnsan enfeksiyonları spesifik olmayan ateşli semptomlarla başlar, ancak vaka fatalitesi olan ciddi bir hemorajik sendroma ilerlemesi % 2-50 oranındadır. Hızlı ve kesin tanı yaklaşımı hastaların kontrolü, tedavisi ve tespiti için kritik olduğundan epidemiyolojik çalışmalar için yararlıdır. KKKA'nın laboratuvar tanısı üç yaklaşıma dayanmaktadır: Virüs İzolasyonu, serolojik testler (IFA, RPHA (Ters pasif hemaglütinasyon testi) ve ELISA) ve antijen tespit testleri (ELISA, PCR). Dünyadaki ve Türkiye’deki çalışmaları, tüm veri tabanları üzerinden tarayarak KKKA'de biyogüvenliği, örnekleme ve tanı yönlerinin çeşitlerini incelemeyi amaçladık.