Investigation of some pesticide residues in raw milk samples collected from Samsun province


GÜVENÇ D., AKSOY A.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.281-286, 2010 (SCI-Expanded) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 2
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.281-286
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The widespread application of pesticides in veterinary medicine, agriculture and public health can result in the accumulation of pesticides in the environment. Their residues may easily concentrate in foods (such as milk). These toxicants get into the human body through the food chain, and cause serious health problems. In this study, method adaptation for multiresidue analysis of some organochlorine (OC) and synthetic pyrethroid pesticides in raw milk samples, which were collected from Samsun province, determination of amounts and regional distributions of the residues and as a result, evaluation of probable hazards of determined residues for human health, were aimed. One hundred cow milk samples were collected from Samsun province, and analyzed for nine OC and five synthetic pyrethroid pesticides. Average recovery for OC and synthetic pyrethroid pesticides were in the range of 33-81% and 60-136%, respectively. The limit of detections (LODs) for OC and synthetic pyrethroid pesticides were determined 5-82 and 162-281 ng/kg (ppt), respectively. The limit of quantifications (LOQs) for OC and synthetic pyrethroid pesticides were measured 17-271 and 535-926 ng/kg, respectively. Any investigated pesticide residue was not detected in the all examined raw milk samples.
Pestisidlerin veteriner hekimlik, zirai mücadele ve halk sağlığı alanlarında yaygın olarak kullanılmaları çevrede birikmeleri ile sonuçlanabilmektedir. Bu bileşiklerin kalıntıları süt gibi besinlerde kolaylıkla birikmekte ve insan vücuduna gıda zinciri yoluyla girerek ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu çalışma ile Samsun yöresinden elde edilen çiğ inek sütü örneklerinde bazı organik klorlu (OK) ve sentetik piretroid pestisidlerin kalıntı düzeylerinin belirlenmesi için çoklu kalıntı analiz yöntem uyarlaması yapmak, kalıntı miktarlarının bölgesel dağılımının belirlenmesi ve tespit edilen kalıntıların insan sağlığı açısından muhtemel tehlikelerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışmada Samsun yöresinden toplanan 100 adet inek sütü örneği, dokuz adet OK ve beş adet sentetik piretroid pestisid yönünden analiz edildi. Ortalama geri kazanım değerleri OK pestisidler için %33-81 ve sentetik piretroid pestisidler için %60-136 olarak bulundu. Bileşiklerin belirleme alt limitleri (LODs, Limit of Detections) OK bileşikler için 5-82 ng/kg (ppt) ve sentetik piretroidler için 162-281 ng/kg olarak belirlendi. Hesaplama alt limit değerleri (LOQs, Limit of Quantifications) OK pestisidler için 17-271 ng/kg, sentetik piretroid pestisidler için 535-926 ng/kg olarak ölçüldü. İncelenen çiğ süt örneklerinin hiçbirinde aranan pestisidlerin kalıntısına rastlanmadı.