The Effect of Social Media on Boat Tour Sales within the Scope of Fethiye's Destination Marketing: Private Tour Captains Perspective


Creative Commons License

ÇETİNKAYA F. Ö., ATAR A., AKGÜL S. Ö.

Güncel turizm araştırmaları dergisi (Online), vol.5, no.2, pp.228-245, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Today it is possible for the producer and consumer to meet on a virtual platform, the use of social media for publicity and marketing has also become widespread by businesses and institutions. Private boat tour operators are one of the businesses that use social media effectively to attract tourists to both the destination and their recreational activities. Thus, in this study, which aims to reveal the effect of social media on boat tour sales in Fethiye from the perspective of private tour captains, semi-structured interview technique, which is frequently used in qualitative research methods, was used. The interview form is applied to 61 participants with an easily accessible case sampling. The data obtained is analyzed with NVivo 10 program. The results of the research highlight that the use of social media is important for the sale of private boat tours and that Facebook is mostly used by the captains. The study is also included with other results related to social media and private boat sales, and suggestions for the literature and practice were developed.
Üretici ile tüketicinin sanal bir platformda buluşmasının olanaklı hale gelmesiyle birlikte, sosyal medyanın işletmeler ve kurumlar tarafından tanıtım ve pazarlama amacıyla kullanımı da yaygınlaşmıştır. Turisti hem destinasyona hem de rekreatif faaliyetlerine çekmek için sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan işletmelerden biri de özel tekne turu işletmeleridir. Böylece, sosyal medyanın Fethiye’de tekne turu satışlarına etkisinin özel tur kaptanları bakış açısıyla ortaya konulması amaçlanan bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinde sık kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme formu 61 katılımcıya kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile uygulanmıştır. Elde edilen veriler NVivo 10 programıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, sosyal medya kullanımının özel tekne turları satışı açısından önemli olduğunu ve özellikle Facebook’un kaptanlar tarafından çoğunlukla kullanıldığını ön plana çıkarmaktadır. Çalışma sonucunda sosyal medya ve özel tekne tur satışlarıyla ilgili diğer sonuçlara da yer verilmiş olup konuyla ilgili literatüre ve uygulamaya yönelik öneriler geliştirilmiştir.