Reasons of restorations failure and patient unsatisfaction


YEŞİLYURT C., BULUCU B., KÖPRÜLÜ H.

Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., vol.4, no.2, pp.82-87, 2003 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2003
  • Journal Name: Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.82-87
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: More than 100 years, amalgam restorations and 30-35 years composite restorations are being used in restorative dentistry. These materials need repair or replacement by the time due to their limited life span. In this study, we aimed to findout the failure reasons of the restorations which caused patients unsatisfaction. Material and Methods: The study was conducted on 228 patients applied to our clinic with complains about their one or more restorations. Two dentist observed 152 amalgam and 76 composite restorations. Results have been evaluated with t-test and chi-square test. The differences and relation have been evaluated among groups. Results and Conclusions: Failure in amalgam restorations were most seen in mandibular molars 44,7%, the failure of composite restorations were 36,8% in maxillary anteriors. It was found that replaced restorations had various reasons due to the material differences. Restoration location and cavity design had an effect on the success of the restorations. The main reason of replacement was falling for composite restorations (34,2%) and filling fracture was for amalgam restorations (26,3%).
Amaç:Restorasyon Diş hekimliğinde 100 yılı aşkın süredir amalgam, 30-35 yıldır da kompozit restorasyonlar kullanılmaktadır. Fakat tüm restoratif materyallerin belli bir klinik ömrü bulunmaktadır. Bunun sonucunda da restorasyonun tamiri veya yenilenmesine gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmada restorasyonun yenilenmesi için esas alınan kriterlerle ilgili olarak hastalarda memnuniyetsizliğe neden olacak restorasyonun ileri düzeydeki başarısızlık nedenlerini belirlemek amaçlandı. Materyal ve Metod: Çalışma, kliniğimize bir veya birden fazla restorasyonundan şikayetle gelen 18-57 yaşları arasındaki top-lam 228 hasta üzerinde yapılmıştır. 152'amalgam ve 76 kom-pozit restorasyon iki araştırmacı tarafından incelenmiştir. Elde edilen değerler t-testi ve ki-kare testleri ile değerlendirilmiştir. Gruplar arasındaki farklılıklar ve ilişkiler belirlenmiştir. Bulgular ve Sonuç: Amalgam restorasyonlar için başarısızlık en fazla %44,7 ile alt molar bölgede görülürken, kompozit res-torasyonlar için %36,8 ile üst ön bölgede tespit edilmiştir. Değiştirilen restorasyonların, restoratif materyallere göre farklılık gösterdiği, restorasyonların lokalizasyonu ve kavile türünün restorasyonun başarısında etkili olduğu bulundu. Kompozit restorasyonlarda %34,2 ile restorasyonun düşmesi, amalgam restorasyonlarda ise %26,3 ile dolgunun kırılması en fazla şikayet sebebi olduğu saptandı.