PROS AND CONS OF OFFERING COMPULSORY ENGLISH COURSES (5I) THROUGH DISTANCE EDUCATION AT UNIVERSITIES


YAMAN İ.

Turkish Studies (Elektronik), vol.10, no.7, pp.967-984, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 7
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.967-984
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

education in a number of fields in recent years, the actual efficacy to be reaped is determined by the specific conditions at hand. Its current practice at Turkish universites, for example, does not possess a standard and well-programmed style. While some universites offer distant English classes only through asynchronous lessons, some others support these asynchronous lessons with regular synchronous sessions; and some others organize face-to-face student and teacher meetings at previously-designated office hours at regular intervals. The demographic conditions constitute another important aspect within this context. The number of 1st-grade students taking this course varies considerably among universities. Should this population be quite high, it becomes really hard to integrate synchronous sessions and face-to- face meetings into the distance education system. On the contrary, a reasonable population of freshman students can enable this kind of integration. Likewise, factors like the number, quality, teaching experience, technological competence, and distance-learning-related knowledge of the instructors to offer synchronous and ascynchronous English lessons are likely to bring about advantages and disadvantages for the implementation of distance education in the delivery of language
Hemen her akademik yıl öncesi kaldırılıp kaldırılmayacağı gündeme gelen ortak zorunlu İngilizce dersi üniversitelerde yıllardır okutulmaktadır. Ancak verimliliği konusunda hep soru işaretleri olan bu ders hem öğrenciler hem dersi veren öğretim elemanları hem de idareciler açısından tam olarak benimsenememiştir. Özellikle de üniversitenin il merkezi dışında bulunan birimlerine merkezden öğretim elemanı göndermek çoğu üniversitede sorun olagelmiştir. Var olan bu durumları dikkate alarak son birkaç yıldır Türkiye'deki üniversiteler adım adım bu dersi uzaktan eğitim yoluyla vermeye başlamışlardır. Bu durum özellikle devlet üniversitelerinde oldukça yaygın bir uygulama hâline dönüşmektedir. Ancak bazı üniversiteler uzaktan eğitim sisteminin yabancı dil öğretiminde yüz yüze eğitimle kıyaslandığında zayıf kalacağını düşünerek diğer ortak zorunlu dersler Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinde bu uygulamayı başlatmış olmalarına rağmen İngilizce dersi için yüz yüze eğitime devam etme kararı almıştır. Uzaktan eğitim son zamanların en gözde eğitim yöntemlerinden birisi olmakla beraber elde edilecek verimliliği özelde ortaya çıkan koşullar belirlemektedir. Dolayısıyla üniversitelerin bu dersi kendi veya anlaşma yaptıkları diğer üniversitelerin uzaktan eğitim merkezleri aracılığıyla vermeleri bazı artı ve eksi durumlar ortaya koymaktadır. Örneğin, söz konusu ders için uzaktan eğitim sistemine geçen bazı üniversiteler sadece asenkron ders anlatımlarını kullanırken bazı üniversiteler ise asenkron dersleri düzenli aralıklarla yapılan senkron derslerle desteklemektedir. Üniversitelerde bulunan öğrenci sayısı da sistemin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesini etkileyen önemli etkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Benzer şekilde, senkron veya asenkron İngilizce derslerini verecek olan öğretim elemanlarının sayısı, niteliği ve uzaktan eğitim konusundaki deneyimi de olumlu veya olumsuz durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu çalışma son yıllarda ortaya çıkan bu eğilimi üniversitelerin mevcut koşulları ışığında hem öğrenciler hem de öğretim elemanları açısından avantajları ve dezavantajlarıyla ele almayı amaçlamaktadır