Tavşan dağının (Amasya-Merzifon) florası


KORKMAZ H., YALÇIN E., ENGİN A., YILDIRIM C.

Ot Sistematik Botanik Dergisi, vol.12, no.2, pp.103-140, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 2
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Ot Sistematik Botanik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.103-140
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the flora of Tavşan mountain near to Merzifon-Amasya-Turkey was studied. The flora is composed of 594 taxa, including 579 species, 10 subspecies and 5 varieties belonging to 307 genera of 77 families. The phytogeographical distributions of taxa were determined as Euro-Siberian 141 (23.73 %), Irano-Turanian 71 (11.95 %), Mediterranean 20 (3.36 %) and East Mediterranean 10 (1.68 %) in the study area. The number of endemic species is 65 and the rate of endemism is 10.94 %.The life spectra was composed of hemicryptophyte (80.78 %), chamaephyte (7.94 %), geophyte (5.96 %), phanerophyte (2.98 %) and therophyte (2.31 %).
Bu çalışmada Merzifon-Amasya-Türkiye yakınlarındaki Tavşan dağının florası araştırılmıştır. Vasküler florada 77 familya ve 307 cinse dahil 579 tür, 10 alttür, 5 varyete olmak üzere toplam 594 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Türlerin floristik bölgelere göre dağılımı: Avrupa-Sibirya 141 tür (% 23.73), İran Turan 71 tür (% 11.95), Akdeniz 20 tür (% 3.36), Doğu Akdeniz 10 tür (% 1.68) şeklindedir. Endemik türlerin sayısı ise 65 olup endemizm oram % 10.94'tür. Biyolojik sipektrumda % 80.78 hemikriptofitler, % 7.94 kamefitler, % 5.96 geofitler, % 2.98 fanerofitler ve % 2.31 terofitler yer almıştır.