Evaluation of media literacy course according to school principals' opinions


ELMA C., KESTEN A., MERCAN UZUN E., ÇINKIR Ş., PALAVAN Ö., DİCLE A. N.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2009, no.36, pp.87-96, 2009 (SSCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2009 Issue: 36
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.87-96
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Media literacy is defined as accessing, analyzing, evaluating and transmitting message skills in different written and unwritten formats: e.g. television, video, cinema, commercials, internet, etc. The purpose of this study is to evaluate media literacy education according to school principals’ opinions through interview data collection. The study group for this research includes five school principals in five pilot cities in which interviews were the method for collecting data. Content analysis techniques were used for analysis. All five school principals agree with the necessity of media literacy education. They also say that media is a powerful tool both locally and globally, and students should be more conscious of its formidable power. However, they have different opinions regarding how it should be presented in school systems. Finally, principals reveal that if media literacy courses are to be conducted around the country, schools should be designed with better equipment and school-parent cooperation increased as much as possible.
Medya okuryazarlığı, yazılı ve yazılı olmayan farklı formatlardaki (televizyon, video, sinema, reklâmlar, internet vs.) iletilere erişim, çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada,, medya okuryazarlığı dersinin okul müdürü görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu medya okuryazarlığı dersinin okutulduğu beş pilot ildeki okul müdürleri oluşturmaktadır. Verilerin toplanması amacıyla 10 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler “içerik analizi” yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre okul müdürlerinin medya okuryazarlığı dersinin gerekliliği konusunda görüş birliği içinde oldukları belirlenmiştir. Bunun yanı sıra katılımcılar, hem küresel hem de yerel bazda medyanın güçlü bir araç olduğunu, öğrencilerin medyanın etkileri konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Okul müdürleri medya okuryazarlığı dersinin nasıl işlenmesi gerektiği konusundaysa farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Katılımcılar ayrıca dersin ülke genelinde yaygınlaştırılması durumunda okulların fiziksel olanaklarının geliştirilmesi ve okul-veli işbirliğinin olabildiğince artırılması gerektiğini ifade etmişlerdir.