COVİD-19 DÖNEMİNDE ADÖLESANLARIN SAĞLIKLI YAŞAM TARZI İNANÇLARININ BELİRLENMESİ


Özendi Z., TURAL BÜYÜK E.

Ondokuz Mayis University, no.3, pp.701-712, 2022 (Peer-Reviewed Journal)