Investigations on the Cultivation of Wild Edible Mushroom Macrolepiota procera


PEKŞEN A., KİBAR B.

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.68-79, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Macrolepiota procera is a mushroom collected from the nature during usually in spring and autumn in Turkey and also a delicious mushroom widely consumed. In this study, artificial cultivation possibility of M. procera was investigated. As a first step, 4 different cereal grains such as barley, wheat, oat and millet were tested to determine the most suitable materials for spawn production. In the next step, different substrates (commercial compost used in the cultivation of Agaricus bisporus, wheat straw, oak leaves, peat and the mixtures of these materials at different ratios) and different treatments (shocking, casing material and different temperatures) were evaluated for the artificial cultivation of M. procera. In the result of the study, wheat was determined as the most suitable material for spawn production of M. procera. The mycelial growth of this mushroom has been succeeded in the substrates prepared from wheat straw, peat, oak leaf, wheat straw and peat mixtures, oak leaf and peat mixture and oak leaf and wheat bran mixtures. However, fruiting bodies has not been obtained from all tested substrates and treatments. The results of this study revealed basic information for the further researches on cultivation of M. procera in Turkey
Macrolepiota procera Türkiye'de genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında doğadan toplanan ve aynı zamanda yaygın olarak tüketilen lezzetli bir mantardır. Bu çalışmada yenebilir doğa mantarı M. procera'nın kültüre alınabilme olanakları araştırılmıştır. İlk adım olarak, tohumluk misel üretimine en uygun sardırma materyalini belirlemek için buğday, arpa, yulaf ve darı gibi 4 farklı tahıl taneleri test edilmiştir. Bir sonraki adımda, M. procera'nın yetiştiriciliği için farklı yetiştirme ortamları (Agaricus bisporus yetiştiriciliğinde kullanılan ticari hazır kompost, buğday samanı, meşe yaprakları, torf ve farklı oranlarda bunların karışımları) ve değişik uygulamalar (şoklama, örtü toprağı ve farklı sıcaklıklar) değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, buğday M. procera'nın tohumluk misel üretimi için en uygun sardırma materyali olarak belirlenmiştir. Mantarın misel gelişimi buğday samanı, torf, meşe yaprağı, buğday samanı ve torf karışımı, meşe yaprağı ve torf karışımı ile meşe yaprağı ve kepek karışımından hazırlanan yetiştirme ortamlarında sağlanmıştır. Bununla birlikte, bu çalışmada ele alınan tüm yetiştirme ortamları ve uygulamalarda mantar oluşumu sağlanamamıştır. Bu çalışmanın sonuçları, Türkiye'de M. procera'nın yetiştiriciliği konusunda yapılacak daha ileri araştırmalar için bazı temel bilgileri ortaya koymuştur