The Algae Flora of Hereke Stream (Kocaeli -Turkey)


Creative Commons License

MORKOYUNLU YÜCE A., GÖNÜLOL A., ERTAN Ö. O., ERKEBAY Ş.

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, vol.4, no.1, pp.25-29, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Algae are very important for the nutritional chain for aquatic ecosystems. They should also be examined to determine biodiversity in lotic and lentic ecosystems. In order to study the epilithic and planktonic algal flora of Hereke Stream, four stations were selected. The study was carried out seasonally between January 2015 and November 2015. In the algological study conducted at Hereke Stream; A total of 25 taxa were identified, 20 of which belong to Bacillariophyta, 2 belong to Chlorophyta, 2 belong to Cyanobacteria (= Cyanophyta) and 1 belong to Charophyta. 80 % of the total algal flora of was represented by members of Bacillariophyta . Water temperature were measured as 8.10 – 17.1 °C, dissolved oxygen 8.2-9.4 mg/L, pH 6.95-8.10, and electrical conductivity 382 - 447 μS / cm. It is thought that the flow rate of the stream is effective in the presence of a few algal taxa.
Akuatik ekosistemlerin besin zincirinde algler oldukça önemlidir. Lotik ve lentikekosistemlerin biyoçeşitliliğinin belirlenmesinde incelenmeleri gerekmektedir.Hereke Deresi’nin epilitik ve planktonik florasını tespit etmek amacıyla 4 istasyonseçilmiştir. Bu çalışma Ocak 2015 – Kasım 2015 tarihleri arasında mevsimselolarak gerçekleştirilmiştir. Hereke Deresinde yapılan bu araştırmada, 20 taksonBacillariophyta, 2 takson Chlorophyta, 2 takson Cyanobacteria (= Cyanophyta)ve 1 takson Charophyta bölümlerine ait olmak üzere toplam 25 takson tespitedilmiştir. Alg florasının % 80 Bacillariophyta grubu üyelerinden oluşmaktadır.Su sıcaklığı 8,10 – 17,1°C, çözünmüş oksijen 8,2 – 9,4 mg/L, pH 6,95 – 8,10,elektriksel iletkenliği 382,09 - 447 μS/cm olarak tespit edilmiştir. Az sayıda algtaksonunun bulunmasında derenin akış hızının etkili olduğu düşünülmektedir.