Application of Boron Derivative Waste Containing Transparent Glazes on Ceramic Bodies


Creative Commons License

KOROGLU L., PEKŞEN C., İnce M., AYAS E.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi, vol.37, no.4, pp.1031-1038, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The study aims to produce transparent ceramic glazes to be applied on ceramic bodies via cost-effective and eco-friendly method by incorporation of boron derivative waste. The boron derivative waste incorporated transparent ceramic glazes were produced and applied on the bodies without frit preparation. Phase evolution and optical properties of glazes were investigated using XRD and spectrophotometer with varying parameters such as firing temperature (950 ºC-1150 ºC) and waste content (0-15 wt.%). Crawling defect and pinholes identified on glaze surfaces at 950 ºC were eliminated by full amorphization of crystalline phases at 1150 ºC and, gloss values increased. At lower firing temperatures, the crystalline diopside content increased with waste ratio reduced gloss (60º) values and rise whiteness (L*) values. In briefly, gloss and whiteness values of 5 % waste incorporated glaze (56.6 & 87.7) are higher than these of neat-glaze (49.4 & 85.3) at 1150 ºC. The low-cost and environmentally friendly boron derivative waste containing transparent glazes can be used in artistic ceramic works.
Çalışmanın amacı, seramik bünyeler üzerine uygulamak üzere şeffaf sırların bor türevi atığının katkılanması ile daha ekonomik ve çevreci bir yöntem ile üretimidir. Bor türevi atığı katkılı şeffaf seramik sırları üretilmiş ve bu sırlar üretilen seramik bünyeler üzerine fritleme yapılmadan doğrudan uygulanmıştır. Değişken pişirme sıcaklığı (950 ºC-1150 ºC) ve atık katkı oranına (0-15 %ağ.) bağlı olarak XRD ve spektrofotometre kullanılarak sırların faz gelişimleri ve optik özellikleri incelenmiştir. 950 ºC’de üretilen sırlarda görülen adacık kusuru ve iğne deliği yüzey hataları 1150 ºC’de tüm sırların yapısının tamamen amorflaşması ile giderilmiştir ve atık katkılı sırların parlaklık değerleri artmıştır. Düşük sıcaklıklarda atık miktarı ile artan diopsit fazı parlaklık (60º) değerlerinde azalmaya ve beyazlık (L*) değerlerinde artışa sebep olmuştur. Özetle, 1150 ºC’de pişirim yapıldığında %5 atık katkılı sırın parlaklık ve beyazlık değerleri (56,6 ve 87,7) katkısız sıra (49,4 ve 85,3) kıyasla daha yüksektir. Üretilen düşük maliyetli ve çevre dostu bor atığı katkılı sırlar sanatsal seramik çalışmalarında kullanılabilir.