Exploring the Perceptions of Generation Z towards Social Media through Metaphor Analysis


DOĞAN S., ERKAN İ.

Journal of Yasar University, vol.14, no.Special Issue on Business and Organization Research November 2019, pp.147-155, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: Special Issue on Business and Organization Research November 2019
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Journal of Yasar University
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.147-155
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to identify the perceptions of generation Z towards social media concept. With this aim, a metaphor analysis has been applied, and the data obtained from 99 university students who are studying at tourism faculty (bachelor degree). The results show that there are 53 valid metaphors; 19 of these metaphors are considered positive while 34 of them are considered negative. Among the positive metaphors, the most common ones are identified as: “world”, “life”, “connection”. Among the negative metaphors, the most common ones are identified as: “well”, “contagious disease”, “eddy”. Both theoretical and practical implications are discussed.
Bu çalışmanın amacı Z kuşağının sosyal medya kavramına yönelik algılarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda metafor analizine başvurulmuş, turizm fakültesinde lisans eğitimi alan 99 öğrenciden elde edilen veriler incelenmiştir. Analiz sonucunda 53 geçerli metafor tespit edilmiş, bu metaforlardan 19’unun olumlu, 34’ünün olumsuz anlam içerdiği tespit edilmiştir. Olumlu metaforlar arasında en çok kullanılan ifadeler “dünya”, “hayat”, “bağ” gibi kelimeler iken, olumsuz metaforlar arasında en çok kullanılan ifadelerin “kuyu”, bulaşıcı hastalık”, “girdap” gibi kelimelerin olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçları hem teorik hem de pratik açıdan değerlendirilmiştir.