Hemşirelik Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Farkındalıkları İle Sağlık Algılarının İncelenmesi


ÖZ YILDIRIM Ö., KORKMAZ M., AYDIN AVCİ İ.

Hemşirelik Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Farkındalıkları İle Sağlık Algılarının İncelenmesi, 2021 (Peer-Reviewed Journal)