SELECTING STUDENTS FOR TEACHER TRAINING INSTITUTIONS: AN INTERVIEW MODEL PROPOSAL


Kahramanoğlu R., Özer B., Döş B.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.16, no.63, pp.1371-1390, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 63
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1371-1390
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to present a new interview model to be used about to selecting students for Education Faculties. This research is a qualitative study which sets forth the model. In this research, criteria sampling method was used and the data was collected with Delphi technique. Twenty two experts from fourteen universities have been participated in the study. Delphi technique was planned as two rounds, and after the second round the reconcilated items were accepted. At the end of the research, the experts suggested that candidate teachers should have at least 2 weeks practicumobservation in MoNE schools, candidates also must have participated social and personal activities in various areas. For the reliability of the interview process experts suggested; video and voice recordings in the interview environment, analytic rubrics, and the criteria such as reliability between scoring and scorers
Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakültelerine öğrenci seçiminde kullanılmak üzere yeni bir mülakat model önerisi ortaya koymaktır. Model önerisinin ortaya konmaya çalışan bu araştırma nitel bir çalışmadır. Araştırmada ölçüt örnekleme yöntemi ve veri toplama aracı olarak Delphi tekniği kullanılmıştır. Çalışmaya 14 farklı üniversiteden 22 uzman katılmıştır. Delphi tekniği 2 tur olarak planlanmış ve ikinci turun sonunda uzlaşma sağlanan maddeler kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda uzmanların önerdiklerimülakat model önerisinde; adayların mülakata katılabilmeleri için en az iki hafta başvuru yapacağı alanla ilgili MEB'e bağlı okullarda sınıf gözlemlerine katıldığını gösterir belgeye sahip olması, farklı alanlarda sosyal ve kişisel faaliyetlere katılmış olması gibi özelliklerin dikkate alınması gerektiği konusunda uzlaşmaya vardıkları ortaya çıkmıştır. Mülakat uygulamasının güvenirlik koşullarının sağlanması için ise mülakat yapılan ortamın sesli ve görüntülü kayıt altına alınması, analitik rubriklerin kullanılması, puanlama ve puanlayıcılar arası güvenirliğinin sağlanması gibi ölçütler ortaya çıkmıştır