TÜRKİYE’DE MONTESSORİ YÖNTEMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ


Köseoğlu F., Barut Y.

AICNHS 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN SCIENCE, Cairo, Egypt, 14 - 16 January 2023, pp.135-148

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Cairo
  • Country: Egypt
  • Page Numbers: pp.135-148
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Crime; It varies according to the reason for the crime, the place where it was committed, the psychological state of the person who committed the crime and the age group of the person. There are many factors in the occurrence of a criminal act. However, the most common cause is those of environmental origin. Especially if there are children in the lead role in the issue of delinquency, in this case, the culprit should be sought in the deficiencies and distortions in the family, environment or social structure of the child in the determination of the real criminal. In the study, studies on "Children Driven to Crime" in Turkey were searched and 47 thesis studies were found by searching the National Thesis Center with the keyword "Children Driven to Crime" in order to reach the results. The studies carried out were examined according to their years, types, research types, sample sizes, institutes, advisor titles, and universities, and the findings were shared.

Suç; işleniş sebebine, işlendiği mekâna, suçu işleyen kişinin psikolojik durumuna ve kişinin yaş grubuna göre farklılık göstermektedir. Suç eyleminin meydana gelmesinde birçok etmen mevcuttur. Ancak en yaygın sebep çevresel kaynaklı olanlardır. Bilhassa suçluluk mevzusunda başrolde çocuklar var ise, bu durumda gerçek suçlunun tespitinde, suçlunun çocuğun içinde bulunduğu aile, çevre ya da toplumsal yapıdaki eksiklik ve çarpıklıklarda aranması gerekmektedir. Yapılan çalışmada, Türkiye’ de “Suça Sürüklenen Çocuklar” konulu çalışmalar taranıp sonuçlarına ulaşmak amacıyla Ulusal Tez Merkezi’de “Suça Sürüklenen Çocuklar” anahtar kelimesi ile arama yapılmış ve 47 tez çalışmasına ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalar, yıllarına, türlerine, araştırma türüne, örneklem büyüklüklerine, enstitülerine, danışman unvanlarına, yapıldıkları üniversitelere göre incelenmiş ulaşılan bulgular paylaşılmıştır.