Determination of the expansion of urban sprawl to agricultural land through the use of satellite images; Samsun sample


UZUN A., DEMİR Y.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol.31, no.3, pp.408-416, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.408-416
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Although there is an urbanization culture which goes back to ancient ages, modern urbanization hasdeveloped in 20th and 21st centuries in the world. Cities, which were generally built on nonarable areasat first, expanded as a result of factors such as the development of industry and began to occupy thefertile land around. As a result of this, the use of agricultural land, on which easier and cheaperurbanization can be built, for the purposes of urbanization has become widespread. This study examinedthe expansion of urban sprawl to agricultural land in the city of Samsun by making use of satelliteimages, determined the urban area of Samsun with the help of Landsat Satellite images which weretaken every five years and the agricultural area that increased and decreased as for years was calculatedapproximately. According to the results of the study, urban residential area in Samsun increased with arate of 96.32% and expanded approximately 3.198,9 hectare between the years 1998 and 2014 and thisexpansion was towards agricultural areas in general. At the end of the study, a land use plan based onland capability categories was planned to prevent the occupation of rural areas by urban sprawl andprecautions that should be taken were discussed.
Eski çağlara kadar dayanan bir kentleşme kültürünün var olmasına karşılık dünyada modern kentleşme 20. ve 21. yy da gelişmiştir. Başlangıçta genellikle tarıma elverişsiz alanlarda kurulan kentler, zamanla nüfusun artması, sanayinin gelişmesi gibi etkenler sonucunda genişlemiş ve genellikle çevresindeki verimli toprakları işgal etmeye başlamıştır. Bunun sonucunda daha kolay ve ucuz kentleşmenin kurulabildiği tarım arazilerinin kentleşme amacıyla kullanılması yaygınlaşmıştır. Bu çalışmada uydu görüntülerinden yararlanarak Samsun ilinde kentsel saçaklanmanın tarım alanlarına yayılımı incelenmiş, 1989 ila 2014 yılları arasında ortalama beşer yıllık aralarla çekilmiş Landsat Uydu görüntüleri yardımıyla Samsun'daki yıllara göre artan kentsel alan ve azalan tarım alanları hesaplanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; Samsun'da 1998-2014 yılları arasında kentsel yerleşim alanı %96.32 oranında artarak, yaklaşık 3.198,9 ha büyümüş, bu büyüme genellikle tarım alanlarına doğru gelişmiştir. Çalışma sonunda Samsun'da kentsel saçaklanmanın kırsal alanları işgalinin önlenebilmesi için arazi kabiliyet sınıflarına dayanan bir arazi kullanım planlaması yapılarak alınması gereken önlemler tartışılmıştır.