Parasitic Angiosperm Plants of Turkey


SÜRMEN B., KUTBAY H. G., YILMAZ H.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.4, pp.17-24, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim of this study was created a list of parasitic flowering plants of Turkey in light of recent researches. Therefore, we compiled various studies about parasitic flowering plants and flora in Turkey. Additionally, biogeographic characterization and IUCN categories of these plants were determined using literature. As a result, 146 species, subspecies and varieties belonging to 5 families and 30 genera were determined. Considering life types, while 91 taxa are hemi-parasitic, the others are holo-parasitic plants. The number of endemic taxa was 19 and this number constitutes 13.19% of the total parasitic flowering plants. The biogeographic distribution of the species are: Irano - Turanian 23 (15.49%), Euro - Siberian 38 (25.35%), Mediterranean 18 (12.68%) and unknown region 63 (46.48%). The distribution of the endemic and rare taxa according to IUCN categories are: 2 taxa in critically (CR), 2 taxa in endangered (EN), 13 taxa in vulnerable (VU), 4 taxa in near threatened (LR-nt), 17 taxa in least concern (LR-lc) and 1 taxa in conservation dependent (LR-cd) and 4 taxa in data deficient (DD).
Bu çalışmanın amacı son çalışmalar ışığında Türkiye'nin parazit çiçekli bitkilerinin bir listesini oluşturmaktır. Bu yüzden, Türkiye'deki parazit çiçekli bitkiler ve flora hakkında çeşitli çalışmaları karşılaştırıldı. Ayrıca, türlerin biyocoğrafik karakterleri ve IUCN kategorileri literatüre desteği ile belirlendi. Sonuç olarak 5 familya ve 30 cinse ait 146 tür, alttür ve varyete tespit edildi. Yaşam tipleri dikkate alındığında bunların 91 tanesi yarı parazit iken diğerleri ise tam parazittir. Endemik tür sayısı 19 ve toplam parazit çiçekli bitkilerin 13%'ünü oluşturmaktadır. Biyocoğrafik dağılım ise: Iran - Turan 23 (15.49%), Avrupa - Sibirya 38 (25.35%), Akdeniz 18 (12.68%) ve bilinmeyenler ise 63 (46.48%) tanedir. Endemik ve nadir türlerin IUCN kategorilerine gore dağılımı ise: 2 takson Kritik düzeyde (CR), 2 takson Tehlike altında (EN), 13 takson zarar görebilir (VU), 4 takson tehdit altına girebilir (LR-nt), 17 takson en az endişe verici (LR-lc), 1 takson koruma önlemi gerektiren düzeyde (LR-cd) ve 4 takson ise yetersiz veri (DD) düzeyindedir.