Temporal and spatial analysis of traffic accidents: The case of Konya city


DİLER Z., HAYBAT H., Özlü T.

Coğrafi Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.248-276, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.33688/aucbd.1257076
  • Journal Name: Coğrafi Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.248-276
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The growing urban population leads to an increased number of vehicles, resulting in transportation challenges. One significant issue is traffic accidents. This study examines accidents in Konya’s central districts of Karatay, Selçuklu and Meram. Traffic accidents were handled in three categories as time, space and temporal-spatial factors. 2015-2021 textual data from the traffic baranch directorate and accident reports were analyzed.The time analysis includes details on hours, days, months, seasons and years of accidents. Point density, Anselin Local Moran I and case total tools were used to analyze accidents in terms of location. Hot Spot Analysis and Space Time Cube tools were used for time and space analysis of traffic accidents. ArcGIS Pro software version 2.5 and ArcGIS software version 10.8 were used for analysis and findings. It has been observed that most of the traffic accidents occur in areas where residential settlements are densely populated and in industrial zones.
Şehirlerde nüfusun artması ile birlikte kullanılan araç sayısı artmakta ve artan araç sayısı ile birlikte problemler yaşanmaktadır. Ulaşım konusunda insanların yaşadığı problemlerden bir tanesi de trafik kazalarıdır. Çalışmada Konya ilinin merkez ilçeleri olan Karatay, Selçuklu ve Meram’da meydana gelen trafik kazaları ele alınmıştır. Trafik kazaları, zaman, mekân ve zamansal-mekânsal olarak üç kategoride araştırılmıştır. Araştırmada 2015-2021 trafik kazası verileri kullanılmıştır. Veriler trafik şube müdürlüğünden ve trafik kaza tutanaklarından elde edilen metinsel verilerdir. Zaman analizlerinde trafik kazaları; saat, gün, ay, mevsim ve yıl bilgilerine yer verilmiştir. Mekân açısından kazalarının analizi için nokta yoğunluk, Anselin Local Moran I ve vaka toplam araçları kullanılmıştır. Zaman-mekân açısından trafik kazalarının analiz edilmesi için Sıcak Nokta Analizi ve Uzay Zaman Küpü araçları kullanılmıştır. Analiz ve bulgular için ArcGIS Pro yazılımının 2.5 sürümü ve ArcGIS yazılımının 10.8 sürümlerinden yararlanılmıştır. Gerçekleşen trafik kazalarının çoğunun, yerleşim yerlerinin yoğun olduğu alanlarda ve sanayi bölgesinde dağılım gösterdiği gözlemlenmiştir.