Health of Homosexual and Bisexual Individuals and Nursing Care


SONER G., ALTAY B.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, pp.454-459, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Today, homosexual and bisexual individuals faces many problems and discrimination from negative attitudes in society and from the shortcomings in legal regulations. While the negative attitudes in society lead to various problems such as stigma, exposure to violence, and exclusion from society, deficiencies in legal regulations can lead to their inability to use basic human rights. Thus, homosexual and bisexual individuals have some psychological health problems more than to heterosexual ones. Beside this, homosexual and bisexual individuals are faced with difficulties even when they have access to health services. Among the most important of these diffuculties is the fact that a large majority of health professionals have false or incomplete information about these persons, as well as the lack of institutional arrangements. For this reason, homosexual individuals can avoid applying for health care services and, at times when they apply, they can act as though they are hesitant to express themselves clearly. In addition, some health workers may have a negative attitude towards their sexual orientation to people who do not hide that they are homosexual or bisexual. In this review, it is emphasized that nurses who have a significant share in health service should have awareness about homosexual and bisexual individuals, know their health problems and nursing care needed to solve these problems.
Cinsel yönelimi eşcinsel ve biseksüel olan bireylertoplumdaki olumsuz tutumlardan ve yasal düzenlemelerdekieksikliklerden kaynaklanan birçok sorun ve ayrımcılıklakarşı karşıya kalmaktadırlar. Toplumdaki olumsuz tutumlareşcinseller ve biseksüeller üzerinde etiketlenme, şiddete maruzkalma, toplumdan dışlanma gibi çeşitli sorunlar doğururken,yasal düzenlemelerdeki eksiklikler de bu kişilerin temelinsan haklarını kullanamamalarına neden olabilmektedir.Bu yüzden eşcinsel ve biseksüel bireylerde, özellikle bazıpsikolojik sağlık sorunları (depresyon, anksiyete, stresvb.) cinsel yönelimi heteroseksüel olanlara göre daha fazlagörülmektedir. Bunun yanı sıra eşcinsel ve biseksüel bireyler,en önemli gereksinimlerden biri olan sağlık hizmetlerineerişmede dahi sıkıntılarla karşılaşabilmektedirler. Erişimdekisorunların en önemlileri arasında kurumsal düzenlemelerdekieksikliklerin yanı sıra sağlık çalışanlarının büyük birçoğunluğunun bu kişiler hakkında yanlış ya da eksik bilgileresahip olması gösterilebilir. Ayrıca bazı sağlık çalışanları,kendilerine başvuran eşcinsel ya da biseksüel yönelimliolduklarını gizlemeyen kişilere cinsel yönelimlerinden dolayıolumsuz bir tutum takınabilmektedirler. Bu nedenle eşcinselbireyler sağlık hizmetlerine başvurmaktan kaçınabilmekte,başvurdukları zamanlarda ise kendilerini net olarak ifadeetmekten çekinme gibi bir davranış sergileyebilmektedirler.Bu derlemede, sağlık hizmeti sunumunda önemli bir payasahip olan hemşirelerin eşcinsel ve biseksüel cinsel yönelimlibireylere dair farkındalığa sahip olmaları, bu bireylerinsavunuculuğunu yapmaları ve bu bireylerin sağlık sorunlarınıve bu sorunların çözümünde gerekli olan hemşirelik bakımınıbilmelerinin önemi vurgulanmaktadır.