Modeling Processes of Primary School Students: The Crime Problem


ŞAHİN N., ERASLAN A.

Eğitim ve Bilim, vol.41, no.183, pp.47-67, 2016 (SSCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 41 Issue: 183
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.15390/eb.2016.601
  • Journal Name: Eğitim ve Bilim
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.47-67
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

In recent years, mathematics educators have frequently stressed the necessity of instructing students about models and modeling approaches that encompass cognitive and metacognitive thought processes, starting from the first years of school and continuing on through the years of higher education. The purpose of this study is to examine the thought processes of 4th-grade primary school students in their modeling activities and to explore the difficulties encountered in these processes, if any. The study, of qualitative design, was conducted in the 2013-2014 academic year at a Foundation School operating under the auspices of a state university located in a central city in the Black Sea Region of Turkey. A five-week preliminary study was first implemented with designated 4th grade students, after which the criterion sampling method was used to select three students that would be recruited into the focus group. The focus group that was thus formed was asked to work on the model eliciting activity of the Crime Problem and the entire process was recorded on video. A written transcript was made of the video recording, after which the recording and the students' worksheets were analyzed using the Blum and Ferri modeling cycle. The results of the study revealed that over the course of the process, the students tested the hypotheses related to daily life that they had set up, generated ideas of their own, verified their models by making connections with real life, and tried to make their models generalizable. On the other hand, the students had difficulty with understanding the problem and interpreting the qualitative data.
Biliş ve biliş-ötesi düşünme süreçlerini içeren model vemodelleme yaklaşımlarının öğrencilere okulun ilk yıllarındanyükseköğrenime kadar her seviyede tanıtılmasının gerekliliği sonyıllarda matematik eğitimcileri tarafından oldukça çokvurgulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı ilkokul 4. sınıföğrencilerinin model oluşturma etkinlikleri üzerinde düşünmesüreçlerini inceleyerek eğer varsa bu süreçlerde karşılaşılangüçlükleri ortaya çıkarmaktır. Araştırma 2013-2014 eğitimöğretim yılında, Karadeniz bölgesinde büyük bir ilin merkezindebulunan bir devlet üniversitesine bağlı vakıf kolejindegerçekleştirilmiş nitel bir çalışmadır. Belirlenen ilkokul 4. sınıföğrencilerine uygulanan beş haftalık bir ön çalışmanın ardındanodak grupta yer alacak üç öğrenci ölçüt örnekleme yöntemikullanılarak belirlenmiştir. Oluşturulan odak gruba modeloluşturma etkinliği olan Suç problemi verilerek çalışmalarıistenmiş ve tüm süreç video ile kayıt altına alınmıştır. Videokayıtları yazılı olarak çözümlendikten sonra öğrencilerin çalışmakâğıtlarıyla beraber Blum ve Ferri’nin (2009) modelleme döngüsükullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları öğrencilerinsüreç boyunca günlük yaşamla ilişkili varsayımları denedikleri,fikirler ürettikleri, modellerinin doğruluğunu gerçek yaşamlailişkilendirerek test ettiklerini ve modellerinin genellenebilirolmasına çalıştıklarını ortaya koymuştur. Fakat diğer taraftansüreçte öğrenciler problemi anlama ve nitel veriyi yorumlamagibi bir takım güçlüklerle de karşılaşmışlardır.