VIKING INTERMODAL TRANSPORTATION PROJECT AND EFFECTS ON SAMSUN PROVINCE


KORKMAZ M., TANYAŞ M.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.11, pp.135-155, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 11
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.135-155
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

In the Globalized World, efforts to establish new ports between markets are continiously increasing. Viking Project which is expected to go live in the near future is one of these efforts. Opportunities for cooperation, transport operations and exchange of information and ideas between countries are aimed to be improved by Viking Project which aims to connect Baltıc Sea to Turkey. Establishment of international logistic corridor provides to increase the importance of intermodal transportation day by day. In this study; contribution of Viking Project to logistics industry, to Samsun and its province is presented by in-depth interviews with industry experts.
Küreselleşen dünyada pazarlar arasında yeni bağlantı noktaları kurulması çabaları artarak devam etmektedir. Yakın zamanda hayata geçmesi düşünülen Viking Projesi de bu çabalardan biri durumundadır. Baltık Denizini Türkiye'ye bağlamayı hedefleyen Viking Projesi ile ülkeler arası işbirliği fırsatlarının, taşımacılık faaliyetlerinin ve ülkeler arasındaki bilgi ve fikir paylaşımının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Uluslararası lojistik koridorlarının kurulması karma taşımacılığın öneminin de her geçen gün artmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada karma taşımacılık projelerinden biri olan Viking Projesinin lojistik sektörüne olan katkıları ve Samsun ili ve çevresine olan etkileri konusunda sektör uzmanları ile yapılan derinlemesine görüşme sonuçları yayınlanacaktır.