Current Overview of Bulk-fill Composites


CABADAĞ Ö. G., MİSİLLİ T., GÖNÜLO N.

Selcuk Dental Journal, vol.8, no.1, pp.220-228, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.15311/selcukdentj.439067
  • Journal Name: Selcuk Dental Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.220-228
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Nowadays, resin-based composites are the most popular restorative materials for posterior teeth due to improvements in matrix, filler and initiator technologies. Over the past few years, developments in the field of resin-based composites have brought bulk-fill composites to the restorative dentistry, and studies in this area are continuing. Bulk-fill composites have significant differences depending on filler amount, inorganic particle size and morphologies, monomer type and photoinitiator chemistry. All these differences have a significant effect on the depth of cure, degree of conversion, marginal integrity, biocompatibility, mechanical and physical properties of bulk-fill composites. The purpose of this study is to provide general knowledge about bulk-fill composites which are increasingly used clinically and to inform reader about in vivo and in vitro studies which are included in the literature.
Günümüzde, rezin esaslı kompozitler; matriks, doldurucu ve başlatıcı teknolojilerindeki gelişmelerden dolayı posterior dişler için en popüler restoratif materyallerdir. Geçtiğimiz birkaç yılda ise kompozit rezinlerdeki güncel gelişmeler, bulk-fill kompozitleri restoratif diş hekimliğine kazandırmış olup, bu alandaki çalışmalar devam etmektedir. Bulk fill kompozitler arasında doldurucu miktarı, inorganik partikül boyutları ve morfolojileri, monomer tipi ve fotobaşlatıcı kimyalarına bağlı belirgin farklılıklar mevcuttur. Tüm bu farklılıklar bulk-fill kompozitlerin polimerizasyon derinliği, dönüşüm derecesi, marjinal bütünlük, biyouyumluluk, mekanik ve fiziksel özellikleri üzerinde belirgin etkilere sahiptir.Bu derlemenin amacı; klinik kullanımları gün geçtikçe artan bulk-fill kompozitler hakkındaki genel bilgiler ile literatürde yer almış olan in vivo ve in vitro çalışmaları irdeleyerek okuyucunun bilgisine sunmaktır.