Prospective Teachers' Attitudes Towards the Use of Nuclear Energy and the Construction of Nuclear Plants in Turkey


ÖZDEMİR N., ÇOBANOĞLU E. O.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2008, no.34, pp.218-232, 2008 (Scopus) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2008 Issue: 34
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.218-232
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

In this study we explored Turkish prospective teachers’ attitudes towards the use of nuclear energy and construction of nuclear plants, a recent topic of discussion in Turkish medya. We conducted a survey including thirteen demographic and twenty 5-point Likert-scale items. In order to evaluate the reliability of the Likert-scale, we administrated the survey to 124 randomly choosen prospective teachers. The factor analysis an the principal components analysis revealed a reliabilty of .88. The accepted α value in the variance analysis between groups was .05. Later, we administred the survey to a total of 506 prospective teachers from the social and the science teaching programs in the Faculty of Education at Ondokuz Mayıs University. Study analysis revealed meaningful differences among participants academic levels and socio-economic levels. Majority of our participants (51%) expressed that they did not have any formal knowledge on nuclear energy. Participants, who responded that they have same formal knowledge expressed that the mass media environmental courses and textbooks were the sources of their knowledge.
Bu çalışma son zamanlarda Türkiye’de medyanın gündemini meşgul eden nükleer santraller ve nükleer enerji kullanımı konusunda öğretmen adaylarının tutumlarını belirlemek için yapılmıştır. Bu amaç için oluşturulan ölçekte 13 demografi sorusunun yanı sıra 20 tane beşli Likert tipi soru bulunmaktadır. Ölçme aracının geçerliliğini test etmek için yansız olarak seçilen 124 öğretmen adayına anket uygulanmış; faktör analizi ve temel bileşenler analizi tekniği kullanılarak testin geçerliliği belirlenmiş; hazırlanan anketin güvenilirliği .88 bulunmuştur. Gruplar arası anlamlılık testlerinde α = .05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Hazırlanan ölçek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarına devam eden 506 öğretmen adayına uygulanmıştır. Çalışma sonuçları katılımcıların öğrenim gördükleri alan, sınıf ve sosyo ekonomik özelliklerine göre anlamlı farkın olduğunu göstermiştir. Nükleer enerji konusunda katılımcıların büyük bir kısmı (%51), ön bilgisinin olmadığını ifade etmiştir. Sorulan soruya ön bilgisinin olduğunu belirten öğrenciler ise kitle iletişim araçlarını, çevre bilimi derslerini ve okul kitaplarını kaynak göstermişlerdir.