Vocational German Course Books for Tourism


ÖRDEK E., BOLAT H.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.24, pp.133-155, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

There are various course materials oriented to teach vocational German for the candidates and employees in diverse fields of tourism occupation. The materials, which are predominantly produced as course books, have got diversified upon present-day’s technological developments. Learning materials, which provide employees distance learning and/or self learning, have also come into prominence beyond the formal education. Determining the appropriate course book for the needs and specifications of learner or learning group has got a key importance in order that the learning process can go right and the aimed linguistic knowledge and skills can be acquired. Book introductions and brochures, which are focused on selling, can misguide the learners and instructors about choosing appropriate course book. Buying each book to examine in detail is on the other hand highly expensive and time-consuming. In the present study the course books and additional materials, which are produced to teach vocational German for tourism have been analysed and detailed didactical and methodological information has been revealed. By this way it has been aimed to enable the related learners and instructors to determine the proper course book.
Turizmin çeşitli meslek kollarında çalışanlar ve çalışan adayları için mesleki Almanca öğrenimine yönelik çeşitli ders materyalleri mevcuttur. Ağırlıklı olarak ders kitabı biçiminde hazırlanan materyaller, günümüzün teknolojik gelişmeleri ile birlikte çeşitlilik kazanmıştır. Örgün öğrenimin yanı sıra çalışanlar için uzaktan öğrenim ve/veya bireysel öğrenim imkânı sağlayan öğrenme materyalleri de ön plana çıkmıştır. Öğrenen grubun veya bireyin ihtiyaçlarına ve özelliklerine uygun ders kitabını belirlemek, öğrenim sürecinin sağlıklı işleyebilmesi ve hedeflenen dilsel bilgi ve becerilerin edinilebilmesi için kilit öneme sahiptir. Satış odaklı kitap tanıtımları ve broşürler öğrenen ve öğretenleri uygun ders kitabını seçme konusunda yanılgıya düşürebilmektedir. Her kitabı satın alıp ayrıntılı olarak incelemek ise oldukça masraflı ve zaman alıcı bir süreçtir. Bu çalışmada turizme yönelik mesleki Almanca öğretiminde kullanılmak üzere hazırlanmış olan ders kitapları ve yardımcı materyaller incelenmiş, kitaplarla ilgili ayrıntılı öğretimsel ve yöntembilimsel bilgiler ortaya konmuştur. Böylece ilgili öğrenci ve öğreticilere bu alanda ders kitabı seçiminde kolaylık sağlanması hedeflenmiştir.