Modifiye Atmosfer Paketli Et Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli O157 ve O157: H7’nin Karakterizasyonu ve Antibiyotik Direnç Profili


ÇADIRCI Ö., GÜCÜKOĞLU A., TERZİ GÜLEL G., UYANIK T., ABDULAHİ A., ALİŞARLI M.

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, vol.5, no.10, pp.1142-1147, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 10
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1142-1147
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Shiga-like toxin producing Escherichia coli is still an important public issue which causesextremely dangerous health problems. This study was planned in order to examine theinhibitory effect of Modified Atmosphere Packaging application on E. coli O157 andO157: H7. The purposes of the present study were to detect E. coli O157 and O157: H7strains from ground and cubed beef. A total of 100 MAP cattle meat products (50 mincedmeat, 50 meat cubes) were collected from the markets and butchers in Samsun provincebetween May and October 2013. According to results, 1(1/50-2%) E. coli O157 and1(1/50-2%) E. coli O157: H7 strains isolated from 50 ground beef samples, while 1 (1/50-2%) E. coli O157 strain was identified from 50 cubed beef samples. It was determinedthat E. coli O157 isolate obtained from the MAP ground beef carried stx1, stx2 genes; E.coli O157: H7 isolate carried stx1, stx2, eaeA and hylA genes while E. coli O157 isolateobtained from the MAP cubed meat only carried the stx2 gene. In antibiogram test, bothE. coli O157 isolates were resistant to streptomycin and one E. coli O157: H7 isolate wasresistant to streptomycin, cephalothin and tetracycline. As a consequence; in order toprotect public health, products should be kept in proper hygienic and technical conditionsduring sale and storage and use of uncontrolled antibiotics should be avoided.
Bu çalışmada 2013 yılında Mayıs ve Ekim ayları arasında Samsun ilinde satışa sunulan Modifiye Atmosfer Paketli (MAP) sığır kıyma ve kuşbaşı örneklerinde Escherichia coli O157 ve O157: H7'nin klasik kültür tekniği kullanılarak belirlenmesi, PCR ile doğrulanması, genomik karakterizasyonu ve fenotipik antibiyotik dirençlilik profillerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada toplam 100 (50 sığır kıyma-50 sığır kuşbaşı) adet MAP sığır et ürünü materyal olarak kullanılmıştır. Analiz edilen 50 MAP sığır kıyma örneğinin 1'inin (1/50-%2) E. coli O157, diğerinin (1/50-%2) E. coli O157: H7 ile, 50 adet MAP sığır kuşbaşı örneğinin 1'inin (1/50-%2) ise E. coli O157 ile kontamine olduğu belirlenmiştir. Yapılan genotiplendirme sonucunda MAP sığır kıyma örneklerinden elde edilen E. coli O157 izolatının stx1, stx2, E. coli O157: H7 izolatının ise stx1, stx2, eaeA ve hlyA gen bölgelerini taşıdığı, MAP sığır kuşbaşı örneklerinden elde edilen E. coli O157 izolatının ise sadece stx2 gen bölgesini taşıdığı belirlenmiştir. Fenotipik antibiyotik profil analizinde E. coli O157 izolatlarının her ikisinin yalnızca streptomisine karşı dirençli olduğu bununla beraber E. coli O157: H7 izolatının ise streptomisin, sefalothin ve tetrasiklin antibiyotiklerine karşı dirençli olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak halk sağlığının korunması amacıyla ürünlerin uygun teknik ve hijyenik şartlarda satışa sunulması ve muhafaza edilmesine dikkat edilmesi, ayrıca izolatların antibiyotiklere direnç göstermesi nedeniyle kontrolsüz antibiyotik kullanımının önlenmesi önerilmektedir.