“WAIVER OF THE LEGAL REMEDY” ESTABLISHMENT


GAFAR U. H.

Vergi Sorunları Dergisi, vol.43, no.379, pp.122-133, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 43 Issue: 379
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Vergi Sorunları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.122-133
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

The 379th article of Tax Procedure Law No. 213, which was abolished, was reorganized and a peaceful dispute resolution named “Waiver of the Legal Remedy” was brought. The “Waiver of the Legal Remedy” establishment has regulated that taxpayers who have the right to apply for their ordinary legal remedies will be discounted at certain rates in their taxes and penalties if they waive their rights. Thus, it is aimed to quickly conclude the tax dispute and relieve the judicial load. In this article, the legal nature and implementation of the “Waiver of the Legal Remedy” establishment are examined.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mülga durumunda bulunan 379. maddesi yeniden düzenlenerek, “Kanun Yolundan Vazgeçme” isimli barışçıl bir uyuşmazlık çözüm yolu getirilmiştir. “Kanun Yolundan Vazgeçme” müessesesi, istinaf veya temyiz yoluna başvuru hakkı bulunan mükelleflerin, bu haklarından feragat etmeleri durumunda, vergi ve cezalarında belirli oranlarda indirim uygulanacağını düzenlemiştir. Böylece vergi uyuşmazlığının hızlıca sonuçlandırılması ve yargının da yükünün hafifletilmesi amaçlanmaktadır. Bu makalede “Kanun Yolundan Vazgeçme” müessesinin niteliği ve uygulanmasına ilişkin esaslar incelenmiştir.