THE DETERMINING OF THE RISK FACTORS AFFECTING DEPRESSION LEVELS IN PROSPECTIVE TEACHERS USING THE LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS METHOD


ÇETİN Ş., ARCAGÖK S.

Milli Eğitim, vol.47, no.220, pp.19-36, 2018 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 47 Issue: 220
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Milli Eğitim
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.19-36
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study which is the determination of depression levels and risk factors which may be the causes of depression in prospective teachers was determined using logistic regression analysis. The participants of the research were prospective teachers (197 female 209 male) who were stil undertaking their studies in varions departments at Çanakkale Onsekiz Mart Universty in the 2017-2018 academic year. The statistical analysis of the results obtained from this research was done using the SPSS (version 21; IBM, Armonk, NY) packet program. The modelling of factors affecting the depression leves of the prospective teachers was undertaken using the univariate and multivariate logistic analysis. Income levels and KPSS (Civil Servant Selection Exam) were factors that showed to have meaningful impact on the depression levels of prospective teachers. It has been determined in the survey that the depression levels of the prospective teachers who will take the KPSS examination may have about 10 times more risk than the teacher candidates who do not take the KPSS examination. The fact that the KPSS test is or at least perceived as an important test that determines the career and future of the prospective teachers is an effective factor in increasing the rate of depression in the prospective teachers who continue their education in the last grade. In order to protect candidates who are going to take the KPSS test from the depression, increasing awareness about the exam is thought to diminish the psychosocial situations which are one of the causes of depression in the university students who are studying teaching.
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının depresyon düzeylerininve depresyona sebep olabilecek risk faktörlerinin lojistik regresyon analizi ilebelirlenmesidir. Araştırmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde2017-2018 öğretim yılında farklı anabilim dallarında öğrenimlerini sürdüren(197 kız, 209 erkek) öğretmen adayı oluşturmaktadır. SPSS paket programındatek değişkenli ve çok değişkenli lojistik analiz ile öğretmen adaylarınındepresyon durumunu etkileyen faktörler modellenmeye çalışılmıştır. Araştırmada gelir düzeyi ve KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) değişkenlerininöğretmen adaylarının depresyon eğilimlerini belirlemede etkili faktörlerolduğu saptanmıştır. Araştırmada KPSS sınavına girecek öğretmen adaylarınındepresyon düzeylerinin KPSS sınavına girmeyen öğretmen adaylarına göreyaklaşık 10 kat daha fazla riske sahip olabileceği saptanmıştır. KPSS sınavınınöğretmen adaylarının kariyerlerini ve geleceklerini belirleyen önemli bir sınavhaline dönüşmesi son sınıfta öğrenimlerini sürdüren öğretmen adaylarındakidepresyon oranının artmasında etkili bir faktördür. Depresyondan KPSSsınavına girecek olan adayları koruyabilmek adına sınavla ilgili farkındalıkyaratılması öğretmenlik okuyan üniversite öğrencilerinde depresyonunoluşum sebeplerinden birisi olan psikososyal durumların etkisini azaltacağıdüşünülmektedir.