Gıda Kaynaklı Protozoon Enfeksiyonların İnsan Sağlığı Açısından Önemi


TERZİ G.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.47-55, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this article it was examined various pathological disturbances, caused in humans as a result of food intaken with some protozoon, as important for public health. Protozoon infections were caused to different pathological changes in humans due to protozoon counts, species, health condition of humans and tructs effected by protozoon. It was commonly more often seen in children according to adults while in meeting each age of society. Infection has been occurred water and food, contaminated with feces or consumed the raw and low heated meat, included with infectious forms of protozoon. Protozoa were destructed with heating, freezing and such treatment of food but it caused to important health problems as a result of consumed some food out of heating.
Bu derlemede insan sağlığı açısından önemli olan bazı protozoonların gıdalarla alınması sonucu insanlarda meydana getirdiği çeşitli patolojik bozukluklar ele alınmıştır. Protozoon enfeksiyonları; protozoonun sayısı, cinsi, insanların genel sağlık durumu ve protozoonun etkilediği organlara bağlı olarak insanlarda farklı patolojik değişikliklere neden olmaktadır. Toplumun her yaştaki bireylerinde rastlanmakla birlikte genellikle çocuklarda erişkinlere nazaran daha sık görülmekte ve daha şiddetli seyretmektedir. Enfeksiyon, dışkıyla bulaşmış su ve gıdalarla ya da protozoonların enfeksiyöz formlarını içeren çiğ ya da az pişmiş etlerin yenilmesiyle meydana gelmektedir. Protozoonlar gıdalara uygulanan ısı, dondurma gibi işlemlerle yıkımlanmakta fakat bazı gıdaların pişirilmeden tüketilmesi sonucu insanlarda önemli sağlık sorunlarına neden olmaktadır.