A Comparative Evaluation of the 2006 and 2018 Undergraduate English Language Teaching Programmes


YAMAN İ.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.0, no.76, pp.149-164, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 76
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.149-164
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The courses and contents of 25 undergraduate programmes at the faculties of education that educate prospective teachers in different branches were updated as of May 2018 and begun to be gradually implemented as of September 2018. With this update, some courses have been completely removed, some have changed their name and some have changed their semester. Along with the change in the total number of courses, almost all courses have also changed their credits. There have also been significant changes in the number and structure of elective courses. In this study, 2018 update of English Language Teaching undergraduate program and its available status since 2006 will be examined comparatively. With the comparative analysis of the courses to be covered on a semesterby-semester basis, the positive and negative aspects of the new programme will be put forward and solution-oriented suggestions will be presented.
Eğitim fakülteleri bünyesinde farklı branşlarda öğretmen adaylarını yetiştiren 25 lisans programında okutulan dersler ve içerikleri Mayıs 2018 itibariyle güncellenmiş ve Eylül 2018 itibariyle de kademeli olarak uygulamaya konmuştur. Bu güncellemeyle birlikte bazı dersler tamamen kaldırılmış, bazılarının ismi değişmiş, bazılarının ise dönemi değişmiştir. Derslerin toplam sayısındaki değişimle birlikte neredeyse tüm derslerin ise kredisi de değişmiştir. Seçmeli derslerin sayısı ve yapısı ile ilgili de önemli değişiklikler olmuştur. Bu çalışma kapsamında İngilizce Öğretmenliği lisans programının 2018 güncellemesi ve 2006’tan bu yana yürürlükte olan hali karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Dönem bazında ele alınacak derslerin karşılaştırmalı olarak incelenmesiyle yeni programın artı ve eksi yönleri ortaya konmaya çalışılacak ve çözüm odaklı öneriler sunulacaktır.