Investigation of Probability Literacy Test in terms of Differential Item Function by Methods Based on Item Response Theory


Creative Commons License

Hasançebi B., Terzi Y., Küçük Z.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.19, no.3, pp.643-652, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The process of test development has many steps. The most important step in this process is to determine the validity and reliability of the test. Detection of item bias is an important concept for the validity and reliability of test. In order for an item to be biased, it must contain differential item function (DIF). However, the presence of DIF alone does not make the item biased. When there are differences in the skill levels of the subjects in the sub-groups, it is expected that there will be differences in the responses to the item. Nevertheless, it is not correct to interpret this situation as bias. If a test is to be performed on a heterogeneous population, bias analysis becomes the most important component of the measurement process. The primary objective here is to make fair, precise and sensitive measurement for subjects. In this study, probability theory literacy levels of 3rd and 4th grade students at the Department of Statistics and Computer Sciences of Karadeniz Technical University were measured. A 10-item literacy test was applied to all 3rd and 4th grade students. According to the answers of the students, bias analysis was conducted on gender and class level. When performing DIF analysis, Raju’s Area Measurement and Lord’s χ 2 Statistics were used with the help of R software. Expert opinion was consulted for items containing DIF. According to the results of the analysis, some test items were found to be biased by gender and grade levels.
Test geliştirme sürecinin birçok adımı vardır. Bu süreçte en önemli adım, testin geçerliliğini vegüvenilirliğini belirlemektir. Madde yanlılığını belirlemek ise, testin geçerliliği ve güvenilirliği için önemlibir kavramdır. Bir maddenin yanlı olması için, Değişen Madde Fonksiyonu içermesi gerekir. Bununlabirlikte, yalnızca DMF'nin varlığı, maddeyi yanlı yapmaz. Maddeye verilen cevaplardaki farklılık, altgruplardaki deneklerin yetenek düzeylerinde farklılık ortaya çıktığında olması gereken bir durumdur. Budurumu yanlılık olarak yorumlamak doğru değildir. Heterojen bir popülasyon üzerinde bir testyapılacaksa, yanlılık analizi ölçüm sürecinin en önemli bileşeni haline gelir. Buradaki en önemli hedefdenekler için adil, hassas ve duyarlı ölçümler yapmaktır. Bu çalışmada, Karadeniz Teknik Üniversitesiİstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü'ndeki 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin olasılık teorisi okuryazarlıkdüzeyleri ölçülmüştür. 3. ve 4. sınıf öğrencilerine 10 maddelik bir okuryazarlık testi uygulanmıştır.Öğrencilerin cevaplarına göre cinsiyet ve sınıf seviyesinde yanlılık analizi yapılmıştır. DMF analiziyaparken, Raju’nun Alan Ölçümü ve Lord’un 𝜒2İstatistiği kullanılmıştır. Analizler R yazılımı kullanılarakyapılmıştır. DMF içeren maddeler için uzman görüşüne başvurulmuştur. Analiz sonuçlarına göre, bazıtest maddelerinin cinsiyet ve sınıf düzeylerine göre yanlı olduğu tespit edilmiştir.