Hızlandırılmış Ortodontik Diş Hareketi: Genel Bir Bakış


Creative Commons License

HALİLOĞLU ÖZKAN T., ÖZKAN E., ARICI S.

ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.23, no.2, pp.121-128, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Ortodontik tedavinin amacı; bireyin dentofasiyal fonksiyonlarını ve estetiğini geliştirerek yaşam kalitesini artırmaktır. Başarılı bir tedavinin kriterleri; en az histolojik hasar ve ağrı, hızlı diş hareketi, kısa tedavi süresi ve stabil sonuçlardır. Son yıllarda ortodontik tedavi talebi giderek artmaktadır. Ortodontik tedavi sürelerinin uzun olması, hem hastaların psikolojik motivasyonlarını etkilemekte, hem de çürük, dişeti çekilmesi ve kök rezorpsiyonu gibi birçok istenmeyen duruma yol açmaktadır. Bu sebeple son yıllarda araştırıcılar ortodontik diş hareketinin hızlandırılması üzerine çalışmalar yapmaktadır. Ancak daha hızlı diş hareketi elde etmek için laboratuvar ve klinik olarak birçok girişimde bulunulmasına rağmen, bu tekniklerle ilgili belirsizlikler ve cevaplanmamış sorular halen mevcuttur. Literatürde ortodontik diş hareketini hızlandırmak amacıyla çoğu henüz hayvanlar üzerinde denenmiş ve insanlar üzerinde uygulanabilirliği kuşkulu olan cerrahi teknikler, fiziksel ve kimyasal uygulamalar bildirilmiştir. Ancak diş hareketi multifaktöriyel bir olgu olduğu için konu hakkında gelecekte daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Bu derlemede literatürde şu anda var olan ortodontik diş hareketi hızlandırma yöntemlerinden bahsedilecektir.
The purpose of orthodontic treatment is to enhance patients’ life quality by improvingtheir dentofacial functions and aesthetics. Minimal histological damage and pain, rapidtooth movement, short treatment duration, and stability of results are the major criteriafor successful treatment. In recent years, the demand for orthodontic treatment has beenincreasing gradually. Prolonged duration of orthodontic treatment affects the psychologicalmotivation of the patients and leads to several undesirable situations, such as caries,gingival recession, and root resorption. Thus, in recent years, related research hasinvestigated the acceleration of orthodontic tooth movement. However, despite the variouslaboratory and clinical interventions designed to achieve faster tooth movement, uncertaintiesand unanswered questions about these techniques persist and warrant furtherinvestigation. Several surgical techniques as well as physical and chemical applicationshave been reported by previous studies to accelerate orthodontic tooth movement, mostof which have been conducted on animals, with debatable applicability on humans. However,as tooth movement is a multifactorial phenomenon, further research is needed in thefuture. In this review, we describe the orthodontic tooth movement acceleration methodsreported thus far.