The Assasination Which Led 1908 Revolution to Success: Murder of Şemsi Pasha


Creative Commons License

ERSİN Y.

Vakanüvis Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi (Online), vol.6, no.2, pp.561-587, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

That the Community of Union and Progressive included the Ottoman officers, who had gotten to know the committee organization by following the gangs in the Balkans, was taken the opposition to a different dimensionfor Sultan Abdulhamid. These officers, who called the rules of Abdulmamid II "despotism", thought that opposition did not work, and it should revolt the state with military units in order to be able to have the constitutional administration redeclared. In 1908, thus, some officers went up the mountain. The Sultan had assigned Şemsi Pasha, who was his most trusted soldier against this rebellion, to take the situation under control and provide security. However, the assassination of Şemsi Pasha by a Unionist officer in Manastır destroyed one of the sultan's greatest pillars. As a result of the fact that the control in Rumelia could not be fully achieved, together with the events that followed, constitutionalism was declared again on July 24, 1908. The subject of this study is the role and fate of Şemsi Pasha in the 1908 Revolution and the evaluation of the effects of this outcome on the revolution process.
İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin, Balkanlarda çete takibinde bulunarak komitacılığı yakından öğrenen Osmanlı subaylarını Cemiyet’e dâhil etmeleri, Sultan Abdülhamid’e karşı muhalefeti farklı bir boyuta taşımıştı. İkinci Abdülhamid’in iktidarını “istibdat” olarak adlandıran bu subaylar muhalefetin işe yaramadığını düşünerek, meşrutiyet idaresini yeniden ilan ettirebilmek için askeri birliklerle beraber devlete alenen isyan etmek gerektiğini düşünmekteydiler. 1908 senesinde bu suretle bazı subaylar dağa çıkmışlardı. Padişah bu isyana karşı en güvendiği askeri olan Şemsi Paşa’yı durumu kontrol altına alarak asayişi sağlaması için görevlendirmişti. Ancak Şemsi Paşa’nın İttihadçı bir subay tarafından Manastır’da suikast sonucu öldürülmesi padişahın en büyük dayanaklarından birini ortadan kaldırmıştı. Sonrasında gelişen hadiselerle beraber Rumeli’de kontrolün tam olarak sağlanamaması sonucunda 24 Temmuz 1908’de meşrutiyet yeniden ilan edilmiştir. Bu çalışmanın konusu, 1908 İhtilal’i vetiresinde Şemsi Paşa’nın rolü, akıbeti ve bu akıbetin ihtilal sürecine etkilerinin değerlendirilmesidir.