Effect of Kombu tea (Kombucha) and mix microorganisms culture of Kombu tea production waste on wheat plant yield, dehydrogenase and catalase enzyme activity of soils


DURMUŞ M., KIZILKAYA R.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, vol.4, no.2, pp.76-82, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.76-82
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study was to investigate effects of the kombucha and lyophilized waste of kombucha culture on wheat plant yield,dehydrogenase and catalase enzyme activity of soils. This study was carried out under controlled conditions [259C] withrandomized plot design on sandy loam (63.03% sand, 21.14% silt, 15.83% clay, 5.80 pH, 1.84% organic matter) and loam (42.15%sand, 42.35% silt, 15.00% clay, 8.01 pH, 1.14% organic matter) soil in the greenhouse of Soil Science and Plant NutritionDepartment in Agricultural Faculty of Ondokuz Mayis University. For this purpose, pots were filled by the weight of 3.5 kg soil, andthe amount of 0, 10, 20, 30 ml/pot of kombucha and 0.25, 0.50, and 0.75 ml/pot of lyophilized waste of kombucha culture. Then,pandas type of wheat seeds were planted to the pots, the moisture content of the soils was weighed every day and kept at fieldcapacity. After 138 days, plants were harvested. The effects of kombucha and lyophilized waste of kombucha culture on the wheatcrop were analyzed by evaluating yield performance of wheat croppe. Furthermore, the changes of dehydrogenase and catalaseenzyme activity were determined in the soil samples taken from the each pot. At the end of the greenhouse experiment, it wasobserved that increases in the amount of kombucha and lyophilized waste of kombucha culture increased wheat yield and alsocaused an improvement of dehydrogenase and catalase enzyme activity of soils depending on the soil texture. Moreover, it isconcluded that the improvements of the soil biological characteristics was more significant for sandy loamy soil than the loamy soil.
Bu çalışmada, kumlu tın (% 63.03 kum, 21.14 silt, 15.83 kil, 5.80 pH, %1.84 organik madde) ve tın (% 42.15 kum, 42.35 silt, 15.00 kil, 8.01 pH, %1.14 organik madde) bünyeli iki farklı toprağa artan seviyelerde ilave edilen kombu çayı ile kombu çayı üretim artığı liyofilize karışık mikroorganizma kültürünün buğday bitkisinin verimi ile toprakların dehidrogenaz ve katalaz aktivitesinde meydana getirdiği değişimin sera koşullarında belirlenmesi amaçlanmıştır. Deneme, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü araştırma serasında tamamen kontrollü koşullarda ve 250C'de, tesadüf parselleri deneme desenine göre kurulmuş ve yürütülmüştür Bu amaçla, her bir saksıya fırın kuru ağırlık üzerinden 3.5 kg toprak konulmuş, topraklara Kombu çayının 0, 10, 20, 30 ml/saksı düzeyindeki dozları ile liyofilize atık Kombu çayı kültürünün ise 0.25, 0.50 ve 0.75 gr/saksı dozları uygulanmıştır. Daha sonra saksılara pandas buğday çeşidi tohumları ekilmiş, saksılardaki toprakların nem içeriği her gün tartılarak tarla kapasitesi seviyesinde tutulmuş ve toplam 138 gün sonunda hasat gerçekleştirilmiştir. Hasattan hemen sonra her bir saksıdan alınan bitki örneklerinde dane ve sap verimi, toprak örneklerinde ise dehidrogenaz ve katalaz aktiviteleri belirlenmiştir. Sera denemesi sonunda, topraktan artan seviyelerde uygulanan Kombu çayı'nın hem kumlu tın hem de tın bünyeli toprakta artan dozlara bağlı olarak buğday verimini artırdığı, topraktan liyofılize edilerek uygulanan atık mikroorganizma kültürünün de buğday bitkisinin tane ve sap verimini artırdığı, artışın ise dozlar arasında çok önemli farklar içermediği, artışların kumlu tın bünyeli toprakta daha belirgin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, topraklara uygulanan mamül Kombu çayı ve atık liyofilize Kombu çayı kültürünün toprak tekstürüne bağlı olarak değişmekle beraber toprakların dehidrogenaz ve katalaz aktivitelerinde artışlar meydana getirdiği belirlenmiştir. Kumlu tın bünyeli toprağa yapılan uygulamalarda tın bünyeli toprağa göre toprakların dehidrogenaz ve katalaz aktivitelerinde meydana gelen değişmelerin daha belirgin olduğu saptanmıştır.