THE SUGGESTIONS AND OPINIONS FOR THE PROBLEMS OF MENTAL RETARDATION PRACTICUM STUDENTS WHICH ARE ENCOUNTERED ON TEACHING PRACTICUM


ALPTEKİN S., VURAL M.

Turkish Studies (Elektronik), vol.9, no.2, pp.127-139, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.127-139
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The teaching practice is a challenging process that the pre-service teachers take a first step from being a student to being a teacher and acquire new roles requiring the colloboration of the classroom teachers, the practice teachers, the school management and the pre-service teachers. If the pre-service teacher has very few problems in the practice process in order to be able to develop his/her own skills and opinions that will shape his/her teaching career, the results will be more positve as well. Therefore, it is essential that the problems of the per-service teachers in the practice process be identified clearly so that they can have a qualified professional teaching life. The purpose of this study is to identify the problems of the pre-service teachers that they meet during the practice process. In order to evaluate it, semistructured interviews have been conducted and the results of the interviews have been analyzed through content analysis method. Twelve voluntary students at Mentally Retarded Teacher Training Program in Ondokuz Mayıs University have participated in this study. As a result of this study, some problems such as the opinions of the pre-service teachers that result from themselves, lack of information in practice subjects, classroom management, adaptation to school, role conflicts, not being able to use the time efficiently, students, school management, making a communication with teachers and some financial problems have been determined. The opinions of the pre-service teachers towards then problems that stem from the teachers in their practice school can be categorised under the headings of the lack of knowledge of the non special education teachers and the negative attitude of the teachers towards the pre-service teachers. Furthermore, they consider their practice counsellors’ complaints about time and their high expectations as a problem, The opinions towards the problems that result from the school management can be regarded as the negative attitude towards the pre-service teachers and the restriction of the use of the school area by the pre-service teachers
Öğretmenlik uygulaması, öğretmen adaylarının öğrencilikten öğretmenliğe geçerken ilk adım attıkları ve yeni roller kazandıkları sınıf öğretmeni, uygulama danışmanı, okul yönetimi ve öğretmen adayının işbirliği içinde çalışmasını gerektiren zorlu bir süreçtir. Öğretmen adayı, öğretmenlik kariyerini şekillendirecek olan beceri ve görüşlerini geliştirmek için uygulamada ne kadar az sorun yaşarsa, sonuçları da o kadar iyi olacaktır. O halde uygulamada öğretmen adaylarının yaşadığı sorunların ortaya net bir şekilde konulması, onların daha nitelikli öğretmenler olarak göreve başlamalarını sağlamak açısından iyi bir başlangıç noktası olacaktır. Bu araştırmanın amacı, zihin engelliler sınıf öğretmeni belirlemektir. Bu amacı değerlendirmek için yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı'nda okuyan gönüllü on iki öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının kendilerinden kaynaklı problemlere ilişkin görüşler; uygulama konularıyla ilgili bilgi eksikliği, sınıf yönetimi, okula uyum sağlama, rol karmaşası, zamanı iyi kullanamama, öğrenciler, okul yönetimi ve öğretmenlerle iletişim kurma ve ekonomik problemler olarak belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının uygulama yaptıkları sınıfın öğretmenlerinden kaynaklanan problemlere ilişkin görüşleri, alan dışı öğretmenlerin bilgi düzeyi ve öğretmenlerin öğretmen adayına toplanmaktadır. danışmanlarının zaman konusundaki sıkıntılarını ve beklentilerini yüksek tutmalarını bir problem olarak görmektedirler. Okul yönetiminden kaynaklanan problemlere ilişkin görüşler ise öğretmen adaylarına olumsuz bakış açısı ve okul kullanım alanlarının öğretmen adayları için kısıtlanması olarak ele alınmıştır