Barriers to Branding in Horticultural Crops


Creative Commons License

ÖZCAN M.

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.3, pp.293-298, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Turkey is a country which attracts the world’s attention with its ecological and biological wealth, and also with its high agricultural potential. Approximately, 5% of Turkey’s lands were spared for horticulture. So, it is called as a country of horticulture. Turkey, which can grow subtropical and even tropical crops as well as the crops which’s homeland is Turkey, can grow approximately 48 million t of horticultural crops per year. It can be seen that branding in horticultural crops in Turkey is too low compared to its production quality and number. The main reasons for this problem are, there are so many establishments (with small land size) which act independently from each other, customers don’t seek brands in table consumption and also, standardization rules don’t apply to products which are for domestic market. In order to producers earn more income, consumers to consume products with quality and to reduce product and quality losses, importance should be also given to branding as well as quality production.
Türkiye, ekolojik ve biyolojik zenginlikleriyle birlikte dünyada yüksek tarım potansiyeli yönüyle dikkat çeken bir ülkedir.Ülke toprağının yaklaşık % 5’ini bahçe bitkileri tarımına ayıran Türkiye, bu özelliğiyle bahçe bitkileri ülkesi olarakadlandırılmaktadır. Anavatanı olduğu ürünler kadar anavatanı olmadığı subtropik hatta tropik kökenli ürünleri de kaliteli birşekilde yetiştirebilen Türkiye’nin, yıllık bahçe bitkileri üretimi yaklaşık 48 milyon ton dolayındadır. Türkiye bahçe bitkileritarımında, yeterli üretim ve kalite olmasına rağmen üretilen ürünlerde markalaşmanın çok düşük düzeyde kaldığıgörülmektedir. Bunun en önemli nedenleri olarak birbirinden bağımsız hareket eden (arazi varlığı az) küçük işletme sayısınınfazla olması, sofralık tüketimlerde marka aranmaması ve özellikle iç piyasaya sunulan ürünler için standardizasyonunyapılmaması gösterilebilir. Üreticilerin ekonomik gelir elde edebilmeleri, tüketicilerin kaliteli ürün tüketebilmeleri, ürün vekalite kayıplarının azaltılabilmesi için kaliteli üretimler yanında marka olmaya ve markalaşmaya da önem verilmesigerekmektedir.