TOP–WORKING ON WALNUT: BARK GRAFTING


ER E., ÖZTÜRK A., AKYÜZ B., SERDAR Ü.

Bahçe, vol.46, no.Özel Sayı 2, pp.307-312, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 46 Issue: Özel Sayı 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Bahçe
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.307-312
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

TOP–WORKING ON WALNUT: BARK GRAFTING In our country, the most important problem with walnut production is the low yield. The reason for the low yield is due to establishment of orchards with seedlings, using wrong named cultivars or using cultivars with low yield. Instead of cutting down low yielded walnut trees, they should be grafted with high yielded cultivars which are suitable for that ecology. Lately, cultivars with high lateral bearing capacity have begun to be cultivated in our country. Following this development, top–working grafting studies have begun on walnut with those cultivars. In top–working studies of walnut, cleft, notch and bark grafting techniques can be used. The most common grafting method for top–working graft is bark grafting technique. In this review, the application and new perspectives of bark grafting technique on top–working of walnut was described detailed
Ülkemizde ceviz yetiştiriciliğindeki en önemli sorun verimin düşük olmasıdır. Verim düşüklüğünün sebebi kimi zaman tohumdan yetişmiş fidanlardan, kimi zaman da ismine doğru olmayan ya da yan dallarda meyve verme kapasitesi düşük çeşitlerle bahçe tesis edilmesinden kaynaklanmaktadır. Verimsiz olan ağaç ya da fidanların kesilmesi yerine ekolojiye uygun ve verimli çeşitlerle aşılanması gerekmektedir. Son yıllarda yan dal verimi yüksek çeşitlerin ülkemizde yetiştirilmeye başlanması ile birlikte, verimsiz ceviz bahçelerinde çeşit değiştirme aşıları yapılmaya başlanmıştır. Cevizde çeşit değiştirme amacıyla yarma, kakma ve kabuk altı aşı yöntemleri kullanılabilmektedir. Bununla birlikte en yaygın kullanılan yöntem kabuk altı aşısıdır. Bu derleme çalışmasında cevizde çeşit değiştirme aşısı amacıyla kullanılan kabuk altı aşı yönteminin uygulanışı ve bu yöntemdeki yenilikler ayrıntılı olarak sunulmaya çalışılmıştır