Estetik ve Güzellik Duygusu Üzerine Bir Değerlendirme


CAN Y.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001 (Peer-Reviewed Journal)