The Shi’ite Scholars and Theologians of the Buwayhids Period


FERHATMADEN H. Y. F.

EMakalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.2, pp.269-314, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: EMakalat Mezhep Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.269-314
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

The Buwayhīds period has a great importance due to the fact that Imamiyye Shi'a has reached the state power and possibilities for the first time in its history. The Buwayhīds didn’t pursue a policy that only preceded Shi'ism; they have always put forward pragmatic policies and practices that take Sunnism into account as a requirement of social and political conditions. However, this period has a great importance in terms of the development of Imami/Shi'i thought in both the religious and the political aspects. In this article, we will try to deal with the Buwayhīds period which are so important for the development of Shi'ism, in terms of great scholars and theologians who have lived this period and have played a significant role in the development of Shi'ism. We have done the following, Great Shi’ite scholars and theologians such as Ibn Cunayd al-Iskâfî, Shaykh al-Sadūq, Shaykh al-Mufīd, Sharīf al-Radī, Sharīf al-Murtazā, an-Najāshī, Abu Ca'fer alTûsî who lived in this period adhering to the historical order. In this context, the life stories of these thinkers are expressed in their main sections, then basic ideas are taken into consideration and some evaluations are made on katkıları üzerinde bazı değerlendirmeler yapılmıştır
Büveyhîler dönemi , Şîîliğin, özellikle İmâmiyye Şîası'nın tarihinde ilk defa devlet güç ve imkanına ulaşmış olduğu bir dönem olmasından büyük bir öneme sahiptir. Büveyhîler, sosyal ve siyasi şartların bir gereği olarak sadece Şîîliği önceleyen bir Sünnîliği de her zaman dikkate alan pragmatik politika ve uygulamalar ortaya koymuşlardır. Bununla birlikte bu dönem, İmâmî/Şîî düşüncesinin hem itikâdî hem de siyasi yönlerden gelişimi açısından oldukça önemlidir. Şîîliğin gelişimi açısından böylesine önemli olan Büveyhîler dönemini, bu makalede, özellikle bu dönemi yaşamış olan ve Şîîliğin gelişiminde ciddi rolleri bulunan düşünürler açısından ele almaya çalışacağız. Bu amaçla, tarihsel sıralamaya bağlı kalınarak aşağıda, İbn Cüneyd el-İskâfî, Şeyh Sadûk, Şeyh Müfîd, Şerîf er-Radî, Şerîf el-Murtazâ, Necâşî ve Ebû Ca'fer et-Tûsî gibi düşünürler üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede bu düşünürlerin öncelikle hayat hikayeleri ana kesitleriyle ifade edildikten sonra temel fikir yapıları ele alınarak İmâmîyye Şîası'nın gelişimine yönelik katkıları üzerinde bazı değerlendirmeler yapılmıştır