A New Perspective on Animal Disease Management: Value Chain Analysis


ŞENTÜRK B.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.43-48, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The subject of this is value chain approach to risk management of animal diseases. Due to the high numberof outbreaks occurred worldwide (such as; Foot and Mouth disease, Antrax, Brucellosis etc.), protection and control ofthese diseases requires new approaches. Analysis is based on an examination of the animal production chain. Thereare detailed data requirments in methodology. What is these data? How can we analyze these data? How can they beapplied in systems? Answers to these questions are sought in the study. As a result of this study, epidemicsmanagement via value chain analysis will be discussed soon, transferred to the application and, so, epidemicdiseases should be solved.
Bu derlemenin konusu, hayvan hastalıklarının risk yönetiminde değer zinciri yaklaşımının uygulanabilirliğini oluşturmaktadır. Salgın hastalık mihrak sayılarının yüksekliği (örneğin, Şap, Anthrax, Brucellosis vs.) bu hastalıkların koruma ve kontrolünde yeni yaklaşımları zorunlu kılmaktadır. Analizde hayvansal üretim zincirleri incelenmektedir. Yöntemdetaylı veri gerektirmektedir. Bu veriler nedir? Nasıl analiz edilir? Sisteme nasıl uygulanır? çalışmada bu gibi sorularınyanıtları aranmaktadır. Sonuç olarak salgın hastalıkların yönetiminde değer zinciri analiz yönteminin biran önce tartışmaya açılması, uygulamaya aktarılması ve salgın hastalıkların sistem yaklaşımı içerisinde çözümlenmesi gerektiğidüşünülmektedir.